Gode barnehager er en viktig del av grunnmuren i velferdsstaten vår. Trygge barnehager med kompetente ansatte gir barn muligheten til å lære gjennom lek og utvikle seg sosialt sammen med andre. Gode barnehager er tidlig innsats og gir barn et godt utgangspunkt for videre skolegang, derfor var dette en prioritet for Høyre i regjering.

Gjennom åtte år i regjering sørget Høyre for å gjøre det billigere med barnehage for de familiene som har minst å rutte med. Vi mener det er klokt. Velferdsstaten skal være der mest for de som trenger den mest. Derfor kuttet vi barnehageprisene mye for de som hadde minst, for å sikre at alle barn skulle ha like muligheter til en godbarnehagehverdag og bidrar vi til å utjevne forskjellene i samfunnet.

Krever kompetanse og godt samspill

For Høyre er kvalitet og innhold i tilbudet til barna det aller viktigste. Derfor satset vi på kompetanse. Et godt barnehagemiljø krever kompetanse og godt samspill mellom barn og trygge voksne, og mellom barn som opplever trygge rammer og forutsigbarhet i barnehagehverdagen.

Høyre i regjering la fram en strategi for barnehagekvalitet med mål om at innen 2030 skal 50 prosent av alle ansatte i barnehagen være barnehagelærere. Det skal også bli flere ansatte med masterutdanning og fagarbeiderutdanning, og alle ansatte skal få mulighet til etter- og videreutdanning. Støre-regjeringen har videreført våre ambisjoner med mål om 60 prosent pedagogdekning innen 2030. Det er bra at Støre-regjeringen nå spiller videre på vår strategi og mål og øker disse.

Skaper utrygghet og uforutsigbarhet

Men Støre-regjeringen ser ut til å glemme at norsk barnehagesektor er preget av stort mangfold, valgfrihet, høy kvalitet og stor tilfredshet blant barn og foreldre. En klar forutsetning for at dette skal fortsette er at alle barnehager har trygge og forutsigbare rammevilkår. Halvparten av norske barn går i en privat barnehage. Når Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå totalt endrer vilkårene for private barnehager skaper de utrygghet og uforutsigbarhet. Det går ut over barna. Barnehagene kan ikke lenger ta seg råd til nye lekeapparater eller å pusse opp lokaler. Gründere som har satset all tid og alle sparepenger for å investere i egen og andres arbeidsplasser, bidra med samfunnskritisk infrastruktur, samtidig som de gir barn i sitt nærområde morsomme og lærerike dager i barnehagen, går usikre tider i møte.

Gode barnehager er viktig for trivsel og gode lokalsamfunn, derfor er vi helt avhengige av at vi har gode barnehager i hele landet. Jeg håper regjeringen tar til vettet og sørger for å legge grunnlaget for trygg og forutsigbar drift av alle barnehager, videre utvikling av kvalitet og kompetanse i hele landet.