De foreslåtte endringene kan på ingen måte kalles «små», slik Wang Solheim gjør. En juridisk ekspertvurdering som har gått gjennom hvert av punktene i programmet, konkluderer med at både summen av forslagene, så vel som mange av enkeltforslagene, er et sjansespill - ikke bare med Vinmonopolet, men også med alkoholreklameforbudet. Vi registrerer med en viss undring at Wang Soleim kommer til motsatt konklusjon av ekspertvurderingen. Den er helt tydelig på at det er en stor risiko å gjennomføre endringene som er foreslått i programutkastet.

Vi har både vinmonopolordningen og alkoholreklameforbudet som unntak fra frihandelsprinsippet i EØS, fordi de har en dokumentert positiv effekt på folkehelsen. Om vi skal beholde Vinmonopolet og reklameforbudet, må de være del av en helhetlig alkoholpolitikk, der målet er å holde alkoholskadene så lave som mulig. EØS-retten er tydelig på at næringspolitikk ikke må gå foran folkehelsehensyn, om vi skal bevare Vinmonopolet.

Les også

Vil Vetle Wang Soleim sette Vinmonopolet i fare?

Les også

Ingen trussel mot Vinmonopolet

Høyre og regjeringen har sluttet opp om Verdens helseorganisasjons globale mål om 10 prosent reduksjon av skadelig alkoholkonsum innen 2025. Skal vi nå det målet, må folkehelsehensynet fortsatt veie tyngre enn næringshensyn i alkoholpolitikken. Samlet sett innebærer Høyres forslag en omfattende liberalisering som vil resultere i billigere og mer tilgjengelig alkohol. Det er god grunn til bekymring dersom disse forslagene blir norsk politikk.

Norge har en lang tradisjon for alkoholpolitikk der målet er å begrense skadevirkninger av alkohol. Høyt konsum har fysiske, psykiske og sosiale kostnader for den enkelte og deres familie, og medfører samtidig betydelige kostnader for samfunnet, arbeidslivet og helsesektoren.

Vi deler Høyres bekymring for høy grenselandel. Men den gode nyheten er at det er mulig å trygge norske arbeidsplasser, sørge for høyere inntekter til statskassa og bevare folkehelsen. Ved å redusere taxfreekvoten kan Høyre slå tre fluer i én smekk.

Vi håper Wang Soleim setter seg godt inn i konsekvensene forslagene til Høyre vil kunne få og innser at å bevare Vinmonopolet og gjennomføre forslagene Høyre foreslår, ikke lar seg kombinere.

Når Wang Soleim sier vi kan legge ballen død og at Vinmonopolet består, forventer vi at han og Høyre gjør ordene sine om til handling og skroter forslagene. Det vil hver enkelt av oss – og statskassa – nyte godt av.