Jeg er tilhenger av å feie for egen dør, nå syns jeg Høyre må feie for sin egen.

I statsbudsjettet bevilger regjeringen store summer til gratis ferje, blant annet på flere ferjesamband i Møre og Romsdal. I Høyre sitt forslag til statsbudsjett er disse satsingene fjernet. Jeg mener det er svakt av Høyre, med Helge Orten i spissen, å fjerne en satsing som vil bety enormt mye for folk og næringsliv på øyene våre.

Høyre prioriterer ned

Gratis ferje er viktig for folk og bedrifter. Med gratis ferje så kuttes kostnadene. Det gjør det billigere å bo og billigere å drive bedrifter på øysamfunnene i Møre og Romsdal. Høyre prioriterer ned øysamfunnene.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen også å redusere av avgifter på diesel, bensin og mineralolje. Dette er Høyre og Orten uenig i. Det betyr at med Høyre ville det blitt dyrere drivstoff for folk og næringsliv. Pumpeprisen på en typisk dieselblanding ville ha økt med cirka 80 øre og pumpeprisen på anleggsdiesel ville ha økt med cirka 1,45 kroner.

Det ville betydd en stor økning i kostnader for næringsliv, særlig for anleggsbransjen. Vi vil gjøre situasjonen lettere for de næringsdrivende i bransjen og derfor lagt inn en drivstoffmilliard for å lette på kostnadene. Heldigvis er det vi som styrer - ikke Høyre.

Distriktene må betale

Jeg er også kritisk til de store kuttene Høyre og Orten gjør på fylkeskommunene. Høyre henter inn ekstraordinære konsesjonskraftinntekter fra fylkeskommunene på 1,4 milliarder kroner utover det regjeringen har gjort.

Dette betyr at Høyre vil gi mindre midler til fylkesveier og videregående skoler i Møre og Romsdal. Høyre har vokst seg store på meningsmålingene, men når politikken deres utformes er det distriktene som må betale.

Les også

Høyre reduserer prisene på ferge