Kristiansund Høyre vil annektere privat eiendom, uten noen for diskusjon, kommunikasjon eller helhetlig syn på Kommuneplanens arealdel (KPA). Vi kan ikke konkludere med annet, siden Kristiansund Høyre mener at det opprinnelige forslaget fra administrasjonen ikke trengs å diskuteres. Høyre vil i realiteten frata beboerne i Dale/Melkvikanområdet disposisjonsrett over egen eiendom.

I et harmdirrende innlegg i Tidens Krav går de til frontalangrep på Arbeiderpartiet og Senterpartiet, der vi blir anklaget for å være næringsfiendtlige, ha destruktive holdninger og at AP/SP legger opp til en villet sabotering av næringslivet.

Vi vet ikke om vi skal le eller gråte...

I motsetning til Kristiansund Høyre har Arbeiderpartiet og Senterpartiet arbeidet meget grundig med forslaget til KPA siden det første forslaget kom høsten 2020.

Det er synd for Høyre at de har blitt så små at de ikke har fast representasjon i Hovedutvalg for plan og bygning (HPB). Partiet har derimot en varaplass, der partiets representant har møtt ved flere anledninger. Vi har ikke registrert ett eneste innspill til KPA fra Høyre, enten indirekte eller direkte i møter eller utenom.

Vi vil gjerne opplyse at det var et enstemmig hovedutvalg som gikk inn for at dagens deling mellom bolig og næring burde opprettholdes. Hvorfor H da skyter med kanoner mot AP/SP, og lar Nordmørslista, MDG, Rødt og Frp være i fred, virker en smule merkelig.

Ja-kommune

AP/SP har i den politiske plattformen nedfelt at vi skal «fremstå som en ja-kommune for våre innbyggere og næringsliv.» Det betyr vekting av flere hensyn.

HPB har nettopp (tilnærmet enstemmig) gjort ferdig politisk behandling av KPA, som skal ut på andre gangs høring. Sluttbehandling i bystyret.

AP/SP har i HPB lagt vekt på at beboerne i området ikke automatisk skal frarøves disposisjonsrett over egen eiendom. Vi legger derimot ingen hindringer i veien for at det inngås avtaler med næringsinteresser om salg av aktuelle eiendommer.

Behandles seriøst

Vi kan forsikre Kristiansund Høyre om at alle innspill til KPA i 2. høringsrunde skal behandles seriøst. Vi håper at Høyre også tar seg tid til grundig behandling av hele KPA når anledningen byr seg.

Vi registrerer at Kristiansund Høyre ikke kom med noen innsigelser i første gangs behandling av KPA. Det er viktig å komme med innspill når prosessen er i gang, ikke vente til flertallet har vedtatt KPA, og så komme med innsigelser.

Også Høyre må være på perrongen når toget går.

Ambisiøs og forutseende

Vi vet ikke hvordan endelig KPA blir. AP/SP ønsker å være både ambisiøs og forutseende i arealdisponeringen, ikke minst for å skape flere arbeidsplasser i Kristiansund kommune. I området der Høyre vil annektere privat eiendom, kan vi forsikre om at vi definitivt har fokus på arbeidsplassøkninger for bedriftene på Dale. Det er allerede etablert dialog for å finne gode løsninger som tar hensyn til både næringsliv og boligeiere, og som forhåpentligvis løser trafikkproblemene i området.

Her er det ikke tut og kjør, men saklig interesseavveining som må ligge til grunn for det endelige arbeidet med KPA.

Med den forhåpentligvis grundige behandlingen forslaget til ny KPA får i samtlige politiske partier, burde et betydelig bystyreflertall absolutt være i stand til å vedta en plan som kan tjene både næringsliv, innbyggere, landbruks- og naturinteresser.

Det innebærer at alle, inkludert Høyre, følger med i timen.

Les også

Feige politikere som bevisst saboterer byens næringsliv