Innsendt bidrag: Slåtten står for tur, og på indre Averøy er det høyonn på gammelmåten med hesjing.

Hans Ivar Leithaug Guddal og Lars Olav Leithaug har slått ned graset på en teig ovenfor huset i Leithaugen.

Hans Ivar står for oppsettingen av hesja. Metoden er at det gjøres etter Rosendalprinsippet. Altså slik en bruker å gjøre det i Rosendal som ligger i Vestland fylke der han kommer fra.

Guddal har funnet sin hjertens kjær fra Averøy, og flyttet til innersida av Averøya.

- Hesjen skal være så solid satt opp at den ikke trenger noen støtter, sier Guddal.

– Jeg går over til slutt for å se om den er stødig. Hvis ikke, må en støtte den opp, sier han.

Da er det bare å vente på god høytørk.