Påtalemyndigheten anket til Høyesterett etter at sorenskriver Ole Ingar Ødegård ble frifunnet i lagmannsretten 25. november.

Statsadvokat Benedikte Høgseth bekreftet i desember at anken omfattet både saksbehandlingen og lovbruken.

Men Høyesterett vil ikke behandle ankesaken. Det melder NRK, som onsdag har fått dette bekreftet av informasjonsavdelingen i Høyesterett.

Dermed blir dommen fra Gulating lagmannsrett stående. Der ble Ole Ingar Ødegård frifunnet i november i fjor.

Han ble først dømt i tingretten til 30 dagers fengsel for å ha løyet til lagmannsretten i forbindelse med en habilitetsvurdering, men anket til Gulating lagmannsrett der han ble frifunnet.

– Dette var helt som forventet etter den meget grundige dommen i Gulating lagmannsrett. Samtidig er det selvsagt en stor lettelse for sorenskriveren at saken med dette er endelig avsluttet, sier forsvarer Halvard Helle til Rett24.no etter onsdagens nyhet.

Han ønsker foreløpig ikke å svare på om det er aktuelt å rette krav for urettmessig rettsforfølgning.

Bakgrunnen for saken er at Ødegård i 2018 var dommer i en barnefordelingssak i Nordmøre tingrett, der en kvinne ansatt i barnevernet som han hadde vært kjæreste med, hadde vært saksbehandler.

Han sto tiltalt for å ha forklart seg falskt om sitt forhold til kvinnen da lagmannsretten i 2019 skulle vurdere om han hadde vært inhabil da saken ble behandlet i tingretten.