Frostating lagmannsrett la i sin dom til grunn at mannen sovnet bak rattet.

I retten forklarte mannen at han hadde hatt fri i én uke og var fullt uthvilt da ulykken skjedde. Lagmannsretten mente derfor at han ikke hadde opptrådt uaktsomt i tiden før ulykken og ikke kan klandres for å ha sovnet, skriver Rett24.

Påtalemyndigheten anket så rettsanvendelsen, men Høyesteretts ankeutvalg forkastet altså anken, og mannen blir frikjent.

Mannens forsvarer Odd Rune Torstrup sier til nettavisa at han er fornøyd med ankeutvalgets avgjørelse.

– Poenget er ganske enkelt. Hvis en person som i utgangspunktet er uthvilt sovner, er det ikke uaktsomt. Og er det ikke uaktsomt, er det heller ikke straffbart. Det blir som det gamle ordtaket – den som sover synder ikke, sier han.