Det er lørdag målt høy luftforurensing i både Ålesund og Trondheim. Dette gjør at kommuneoverlege i Kristiansund Askill Sandvik anser nivået som høyt også i Kristiansund. Personer med astma og alvorlige hjerte- og karsykdommer bør redusere utendørsaktiviteten. Det opplyser kommunen i en pressemelding lørdag kveld.

Det er den groveste svevestøvtypen PM10 som er årsaken til de høye målingene. Meteorologisk institutt opplyser at mulige kilder til svevestøvet kan være sand fra Sahara eller skogbrannene i California. Flere byer i Norge har røde og oransje målinger fredag. Det er væravhengig hvor lenge forurensningen blir liggende.

Dette betyr Rød (høy forurensning):

Har betydelig helserisiko. Helseeffekter kan forekomme hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt personer med alvorlige hjerte- og karsykdommer.

– Vi anbefaler at barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene, sier kommuneoverlege Askill Sandvik.

Du kan lese mer om luftkvalitet og konsekvenser her:

https://luftkvalitet.miljostatus.no/artikkel/613