Kritisk til hotell-håndteringen

Lars Polden mener kommunen må stille opp for lag og organisasjoner som taper på hotellkonkursen. - De er uskyldige aktører som har leid et kommunalt kulturhus for sin aktivitet, sier Polden.

Lars Polden mener kommunen må stille opp for lag og organisasjoner som taper på hotellkonkursen. - De er uskyldige aktører som har leid et kommunalt kulturhus for sin aktivitet, sier Polden.

Artikkelen er over 5 år gammel

Kommunestyrerepresentant Lars Polden mener kommunens håndtering av hotell-konkursen var dårlig.

DEL

Nå vil han at kommunen sørger for at lag og organisasjoner som har tapt på konkursen blir tilgodesett når kulturmidler skal fordeles neste år. Polden (Sp) stilte spørsmål om den mye omtalte konkursen av Vårsøg hotell AS, driftsselskapet ved Thon hotel Vårsøg i Surnadal.

Kommunen er en av flere tapere etter konkursen, men eksakt hvor stort kravet mot konkursboet blir, er ennå usikkert. Kommunens økonomisjef har anslått at beløpet er et sted mellom 1,6 millioner kroner og 1,9 millioner. Hotellsjef Runar Menøy mener beløpet er langt mindre, i overkant av 270.000 kroner.

Taper inntekter

En rekke lokale lag og organisasjoner taper på konkursen. Tidens Krav kjenner til at for eksempel Laget Vårsøg kan tape billettinntekter på flere titusen. Polden mener kommunen må stille opp og sikre at lokale lag og organisasjoner ikke taper penger på konkursen.

- Det er flere uskyldige aktører her, som har leid et kommunalt kulturhus og som derfor har trodd at inntektene ved arrangementene var trygge, sier Polden.

Ordfører Lilly Gunn Nyheim sier at kommunen vil gjøre sitt ytterste for at lag og organisasjoner ikke taper penger på konkursen.

- Men vi kan ikke love noe. Det blir krav til konkursboet både fra kommune og andre, sier Nyheim.

Hun opplyste at billettsystemet på kulturhuset skal endres snart, slik at inntektene kommer til kommunen og ikke hotellet. Kulturleder Lilli Husby opplyser torsdag kveld at inntektene ved salg av for eksempel kinobilletter nå går inn på kommunens konto, og at de har gjort det siden fredag.

To saker

Kommunen inngikk i slutten av mars en avtale med Vårsøg hotell om nedbetaling av gjelda hotellet hadde til kommunen. Avtalen ble aldri iverksatt, og det er ikke kommet inn en krone fra hotellet til kommunen etter den dato, ifølge økonomisjef Trond Håskjold.

Han er også kommunens skatteoppkrever. Parallelt med at kommunen inngikk nedbetalingsavtale med hotellet, kjørte han som skatteoppkrever en sak om innkreving av forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift, dette på vegne av statlige myndigheter. Ingen andre i kommunen kjente til denne saken.

Det var dette kravet på 600.000 kroner som til slutt førte til konkursen. Dermed måtte kommunen stille seg i køen sammen med andre som nå retter krav mot konkursboet.

Ble det gjort nok?

Nå stiller Polden spørsmål om hvorfor ikke kommunen var på hugget og sikret seg signaturene som ville ha sikret kommunens verdier bedre.

- Ble det gjort nok for å få signering av avtalene med hotellet? Og var det klarhet i dette med skatteoppkreveren? Jeg synes det virker som at dette er litt dårlig håndtert, sier Polden.

Tidens Krav har tidligere skrevet at rådmann Knut Haugen mener han hadde lovnader om at hotellet stilte med kausjonsgaranti på de beløp hotellet skyldte kommunen før konkursen ble et faktum. Haugen sier til Tidens Krav at han arbeider med saken.

Artikkeltags