I Heim fikk vi besøk av ei dame med navn Gyda. Stormen Gyda etterlot seg strømbrudd, flom, ødelagte veier og skader på bygninger.

På mitt melkebruk fikk vi et lengre strømbrudd. Det er relativt kritisk siden foring er avhengig av strøm 24 timer i døgnet. Melking blir også utfordrende. Siden vi har opplevd strømbrudd tidligere har jeg traktoraggregat i beredskap. Dessverre virket ikke aggregatet denne gangen.

Naboer og et lokalt elektrikerfirma reddet gården ut av en kritisk situasjon. Elektrikeren stilte opp kl 24.00 på søndagskveld og fikk i gang traktoraggregatet. Det er åpenbart en fordel å ha gode hjelpere i umiddelbar nærhet som du kan kontakte og som stiller opp.

Hjelper hverandre

Det er faktisk dette som gjør at jeg setter pris på å bo i distriktet her i Heim. Det er gode lokalsamfunn som hjelper hverandre. Det er vi innbyggere som sammen bygger lokalsamfunnet og kommunen Heim.

Jeg er også så heldig å få være folkevalgt i Heim kommune. Vi har hatt en anstrengt økonomi, i høst hadde vi ikke penger til å bistå med penger til gode formål. På initiativ fra en lokal bank ble det overført penger til de ulike tiltakene. Ville en bank uten lokal tilhørighet gjort det samme?

Handler lokalt

Lokalt næringsliv er med på å bygge Heimsamfunnet. Lokalt næringsliv skaper aktivitet, inntekter til kommunen, gir oss variert arbeidsmarked, jobber for innbyggerne og bidrar med dugnad og penger til tiltak i kommunen. Næringslivet bidrar på flere områder for oss innbyggere. Hva kan vi som innbyggere i Heim gjøre for det lokale næringslivet?

Mitt mantra er at jeg alltid handler lokalt og benytter lokale håndverkere. Det håper jeg skal bidra til at det er liv laga for bedriftene lokalt og at vi slik skal kan være mest mulig selvhjulpne og aktivt bygge vår egen kommune.

Jeg vil oppfordre alle innbyggerne i Heim til å støtte opp om det næringslivet vi har.

Til slutt vil jeg rette en stor takk til dere alle som hjalp meg i strømløysa