Steinar Kristoffersen, rektor Høgskolen i Molde

Alle høgskoler og universiteter i Norge forventes å ha betydelig internasjonal aktivitet. Vi skal tilby utdanning på høyt internasjonalt nivå og bidra til at norsk høyere utdanning og forskning følger den internasjonale forskningsfronten og utviklingen av høyere utdanningstilbud.

Kvalitetsforskriften krever dokumenterte resultater på høyt nivå fra samarbeid med andre fagmiljø nasjonalt og internasjonalt for å akkreditere mastergrader. På dette området har vi gode resultater å vise til. Våre forskningsresultater er ofte et resultat av samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Studietilsynsforskrifta sier i tillegg at studietilbudene skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart. Vi jobber hele tiden hardt for å utvide disse ordningene.

Studietilbudet skal ha ordninger for relevant og internasjonal studentutveksling. Høgskolen i Molde har over lang tid hatt god internasjonal rekruttering, men ønsker også å oppmuntre flere norske studenter til å reise ut i en periode av studietida. Det vil vi gjerne ha hjelp til fra arbeidslivet i vår region, både privat og offentlig. Det vil alle tjene på.

Partnerskap

Noen bedrifter i vår egen region har hovedsakelig internasjonale markeder. Mange får omfattende underleveranser fra virksomheter i andre deler av verden. Verftene i Møre og Romsdal utruster f.eks. mange skrog som er bygget i utlandet. Atskillige høyteknologibedrifter har sine programmerere og driftsmiljøer på den andre siden av jordkloden. Mange avanserte komponenter kommer med bil, båt og fly til Møre og Romsdal for å settes sammen her.

Vi vil gjerne etablere et partnerskap med arbeidslivet i vår region som er slik at internasjonale studenter som kommer til Molde eller Kristiansund for å ta sine utdannelser, også kan få utplassering og praksis i lokale bedrifter. Da får de mer ut av oppholdet her, og flere vil bli igjen i regionen etter endt studietid. Dersom høgskolens studenter kan reise ut og ta noen av sine studiepoeng i samme by som regionens bedrifter har sine markedsavdelinger eller kunder, underleverandører og samarbeidspartnere, kan samarbeid og utplassering der gjøre det enda lettere for våre studenter å lære språket og kulturen.

Internasjonale forelesere

Vi har i all hovedsak lykkes veldig bra med internasjonaliseringsarbeidet vårt, i tråd med forskriftene og akkrediteringskravene. Jeg vil spesielt peke på den store andelen av internasjonale forelesere. Vi har også relativt mange internasjonale studenter på programmene våre, f.eks. på bachelor i helsefagene, mastergradene i logistikk og sport management. Høgskolen i Molde har også mange internasjonale gradsstudenter og mange ERASMUS-samarbeidsavtaler. Langt færre norske studenter reiser ut for å få internasjonale erfaringer og studiepoeng. Det vil vi gjøre noe med.

Vi etablerer stadig flere ordninger for utveksling og prosjektsamarbeid med internasjonale universiteter og høgskoler og andre institusjoner i mange land. Dette vil også, direkte eller indirekte, komme det regionale samfunns- og arbeidslivet til gode for eksempel ved at vi deltar i internasjonale forskningsprosjekter som også involverer regionale aktører.

Alle våre studenter og ansatte skal gjøres kjent med mulighetene som finnes for internasjonal utveksling og prosjektsamarbeid. Finansiering og studieprogrammodeller skal tilrettelegges slik at det blir mulig for flere å reise ut. Dersom det ikke finnes utvekslings- eller samarbeidsavtaler som passer for våre regionale samarbeidspartnere, studenter og ansatte, skal det jobbes for å få slike etablert.

Søker samarbeid

Vi når stadig nye viktige milepæler for vekst i antall studenter. Det kan virke som et dårlig tidspunkt å sette seg nye ambisiøse mål for internasjonal utveksling nå som mange europeiske land har en vanskelig smittesituasjon, reiserestriksjoner og begrensninger for sosial nærkontakt. Men nettopp derfor må vi søke samarbeid på tvers av landegrensene. Bare på den måten får vi kompetansen vi trenger for å overvinne denne og andre internasjonale kriser som vi helt sikkert kommer til å oppleve i fremtida.

Derfor vil vi nå gjerne ha en like stor økning i andelen studenter som reiser ut for å bli kjent med andre lands bedrifter og universiteter, samtidig som vi gir internasjonale studenter som kommer til oss bedre kunnskap om Norge og praksis fra lokalt offentlig og privat arbeidsliv.

Vil du bli med på denne reisen? Vi har gode veiledningsordninger for studentene våre, og ønsker arbeidslivet, organisasjoner, kommuner og bedrifter velkommen til å ta kontakt med oss. Søk etter «Samarbeid» på himolde.no!