HMR: Vil gjøre investeringer for 400 millioner i Ålesund – foreslås finansiert ved salg av blant annet Aure rehab og Nordlandet psykiatriske senter

Aure Rehabiliteringssenter (rehab) og Nordlandet psykiatriske senter er blant salgsobjektene når Helse Møre og Romsdal skal få inn penger til å investere 400 millioner i Ålesund.