Hjemmetjenesten i Kristiansund har nå i lengre tid benyttet QR-koder i sin arbeidshverdag. Dette er et arbeidsverktøy som ikke er ønsket av verken sykepleiere eller helsefagarbeidere. Vi opplever dette som en hemsko i vår hverdag.

Dette fungerer på følgende måte: Alle våre pasienter har to QR-brikker plassert i dørkarmen i ytterdør. En brikke som vi bruker å scanne oss inn når vi kommer inn til pasienten, og en når vi er ferdig med tilsynet. Dette gjøres via vår nettbrett. I tillegg så er det koder for når vi kommer på jobb, en kode for transport (kjøretid mellom de ulike tilsyn), en kode hvis vi får alarm, en kode for innetid. Dette kommer i tillegg til at vi logger oss inn og ut etter en arbeidsdag via Capitec.

Utfordringene er å huske å skifte mellom de ulike kodene. I en hektisk hverdag så glemmes det å f.eks å scanne seg ut etter et hjemmebesøk. Kommer på det først når en er kommet i bilen og har begynt å kjøre. Da blir det til at en prøver å gjøre dette mens en kjører, med en hånd på rattet, mens en endrer QR-kode på nettbrettet, fra pasient tid til transport. Trafikkfarlig selvfølgelig, men for å spare tid må en bare gjøre det slik. Kan ikke alltid kjøre ut til siden, stoppe bilen og så endre.

Har innført «koronaturnus» i Kristiansund – ansatte må jobbe annenhver helg

Sykepleiere i Kristiansund slår alarm: – Jeg har varslet gang på gang til ledelsen om at jeg er bekymret

Slik er en på etterskudd hele tiden. Må endre QR-koder i etterkant. Registreringene av tidsbruken som blir gjort, er jo ikke riktig. Det blir bare på skjønn. Når vi får en alarm, så er det det siste vi tenker på å QR-registrere den, da er det om å gjort å komme seg fortest mulig inn i bilen. Alarmen blir derfor registrert i etterkant. Vi spør oss hva som er hensikten med dette! Hvorfor må vi stå til rette for hva vi bruker tiden vår til gjennom arbeidsdagen. Tror arbeidsgiver at vi sitter og ikke har noe å gjøre? Vi føler oss mistenkeliggjort, og overvåket.

Vi ønsker å få slutt på dette, det er en ekstra belastning som vi kan være foruten. Da flere en periode «boikottet» dette, fikk vi klar beskjed fra ledelsen om at vi ville bli omplassert!! At dere tør å behandle ansatte på denne måten! Det er ikke så lukrativt å arbeide i Kristiansund kommune, så steget er ikke så langt for flere av oss for å skifte beite. Både sykepleiere og helsefagarbeidere er nå lei av å ikke bli hørt, alle har uttrykt sin misnøye med dette. Vi har mer enn nok å gjøre i løpet av en arbeidsdag, vi behøver ikke verktøy som gjør hverdagen vanskeligere. Bør dere heller ikke se på hva som må til for å øke trivselen hos deres ansatte? Det å hele tiden måtte logge seg inn og ut av nettbrettet er også tidkrevende, får ofte meldinger om at vi må restarte, brettet står og jobber, tar mange ganger lang tid på å få logget oss inn. Derfor blir det heller ikke gjort ved hvert tilsyn eller utrykning. Det tar rett og slett for mye av vår tid.

Er det andre arbeidsplasser i kommunen der en må stå ansvarlig for hva en gjør gjennom en hel dag? Nei, kom til fornuft og så slutt på dette.