Hjelpetiltak i koronakrisen: – Målet er et oppegående næringsliv etter krisen