«Vi har allerede sett de store lidelsene bombing av infrastruktur har vært uten strøm til både oppvarming og drift av kritisk infrastruktur. Donasjonene har derfor blitt mottatt med stor glede,» skriver Lerøy Midt i en intern artikkel, som Tidens Krav har fått tilgang til å lese.

Sjømatselskapet Lerøy Midt forteller at de i desember 2022 fikk spørsmål om de hadde strømaggregater de kunne donere til Ukraina.

Et strømaggregat er en generator som lager strøm. Ofte brukes det til nødstrøm eller som en reserveforsyning av strøm.

Responsen i Lerøy Midt var umiddelbar og tydelig, forteller den interne artikkelen. Jøran Skar, utviklingssjef, sa:

«Takk for flott tiltak! Lerøy Midt kan bistå med fire aggregater.»

– Svært krevende

I februar valgte også regjeringen at Norge skulle sende strømaggregater fra Sivilforsvaret. Det skriver Aftenposten. Årsaken skal være at Ukraina har anmodet om internasjonal humanitær bistand, blant annet i form av utstyr til å gjenopprette landets kritiske energiinfrastruktur.

– Det er ingen tvil om at Ukraina står i en svært krevende humanitær situasjon. Jeg er glad for at vi nå har muligheten til å svare på dette spesifikke behovet for aggregater, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) ifølge Aftenposten.

– Hvorfor er aggregatene så viktig for Ukraina akkurat nå, synes dere?

– For å sikre strøm til folket. De går til kritiske offentlige bygg, svarer Skar.

Tre industrielle og ett bensinaggregat

Tre av de donerte aggregatene, er industrielle aggregat. To av dem er sendt til hjelpesentre i Kherson og Odessa fylke, mens den tredje er sendt til en barnehage/skole/pumpestasjon i Odessa fylke.

Det siste aggregatet Lerøy Midt har donert, er et lite bensinaggregat. Den er blitt sendt til fronten.

Det var avdelingene deres på Rensvikholmen og på Kalvøya som gjorde aggregatene reiseklare. Thermo Transit, Lerøys transportør, fraktet aggregatene gratis ned til Oslo. De tilba lagerplass i påvente av lastebil, som skulle frakte aggregatene ned til Ukraina.

«I begynnelsen av uke fire i år var aggregatene på plass i Odessa. Det hører med til historien at kollegene i Lerøy Sjøtroll bidro med to industrielle aggregater,» står det i den interne artikkelen til Lerøy Midt.

13. mars skriver også abcnyheter at det pågår intense kamper mellom ukrainske og russiske styrker i sentrum av Bakhmut i øst-Ukraina. De skriver at kampen er den lengste så langt i krigen.

– Vi kjemper for hver meter. Jo nærmere vi er sentrum, jo hardere blir kampene, sier en uttalelse fra det ukrainske militæret ifølge avisen.