For første gang er ordbokselskapene Merriam-Webster og Dictionary.com enig om hva som er årets ord. Det er ordet som kanskje mer enn noe annet beskriver 2020: Pandemi.

Oxford har imidlertid ikke klart å velge bare ett ord. I stedet har de sluppet en 16 sider lang rapport som også er i koronaens tidsånd. Oxford påpeker at tidligere spesialistbegrep nå er blitt gjengs dagligtale.

– Nærmest i sanntid har leksikografer hatt muligheten til å følge med på og analysere enorme forandringer i språket og en rask vekst av nye begreper, skriver utgiveren av Oxford English Dictionary.

– 2020 er et år der vi ikke kan velge ett enkelt «årets ord», understreker de.

Peter Sokolowski, redaktør for Merriam Websters ordbok, sier at pandemi kanskje ikke er et overraskende valg.

– Ofte har de store nyhetssakene et teknisk ord forbundet med seg, og i dette tilfelle er ordet pandemi ikke bare teknisk, men det er blitt generelt. Det er antakelig det ordet vi kommer til å bruke når vi snakker om denne perioden i framtiden, sier Sokolowski.

John Kelly fra Dictionary.com sier at antall søk på ordet pandemi økte med 13.500 prosent 11. mars, dagen da Verdens helseorganisasjon erklærte koronasituasjonen for å være nettopp en pandemi.

– Økningen var enorm, men enda mer talende er hvor høyt antallet søk har ligget utover året, sier Kelly.

Pandemi er et ord med røtter fra gresk, og er en kombinasjon av pan, for alle, og demos, for folket. Selve ordet pandemi ble først brukt midt på 1600-tallet.