Det kom som et sjokk at fødeavdelingen ikke åpner igjen, etter å ha holdt sommerstengt. Helseforetaket oppgir årsaken til å være en uforutsett akutt hendelse.

6. juni feiret vi gjenåpningen av fødeavdelinga. Selv om målet enda ikke var nådd, hadde mange behov for å feire et endelig oppnådd delmål. Kort tid etter kom nyheten om at føden stenger igjen. En av legene går ut i svangerskapspermisjon, en i spesialisering og en er dessverre blitt syk. Det er trist når sykdom rammer en ansatt, men kvinner fortsetter å føde barn, så her må vi holde to tanker i hodet samtidig. For noe er alvorlig galt når en fødeavdeling stenger, på grunn av en syk medarbeider.

Ille med vikarer?

Når helseforetaket møter lokale politikere vil de antagelig uttrykke bekymring for at det utdannes for få og at manglende gynekologer vil sette dagtilbudet (poliklinikken) i fare ved Kristiansund sykehus. Dette er et narrativ. Det er mange gynekologer som jobber i privat sektor og få vil jobbe kun ved et dagtilbud på grunn av lønnsbetingelser og ensformige oppgaver. Det bør også nevnes at skal man utdanne flere gynekologer, behøves fødeavdelinger.

Dersom man redder føde og akutt, vil man automatisk redde alle andre funksjoner.

Ledelsen uttalte selv i vinter at de var sårbare for uforutsatte hendelser. På forespørsel fra Bunadsgeriljaen om å hente inn vikarer, var svaret blankt nei! Helseforetaket holder heller stengt enn å erstatte en gravid og en syk med vikarer. De omtaler det som «vikarstafett». Et uttrykk mye brukt også av helseministeren. Men er eneste løsning en såkalt «stafett»?

Og hvorfor søkte Helseforetaket KUN etter vikarer fra 2019 til Bunadsgeriljaen påpekte dette i 2021 da? Dersom vikarer er så ille?

Har helseforetaket god tid?

Grunnbemanningen ved mange fødeavdelinger generelt er redusert til et minimum. Vikarer er et strategisk verktøy for å holde de faste lønnskostnadene nede. Og dette skjer ved alle fødeavdelinger. I Arendal fikk ikke jordmødrene ta ekstravakter om sommeren da det var billigere å bruke vikarer. Hvis de har belegg for å si at vikarbruk gir dårligere eller uforsvarlig helsetjenester og likevel ikke øker grunnbemanningen, tar de da et aktivt valg som reduserer pasientsikkerheten? Har man gjort seg avhengig av vikarer, kan man ikke fra den ene dagen til den andre si at det vil vi ikke bruke lenger, slik de nå har gjort i Kristiansund.

Per nå ligger det ingen annonser ute, verken etter fast ansatte eller vikarer. Helseforetaket vil vente til etter fellesferien. Har helseforetaket god tid? Vi opplever at det haster.

Ingen back up

Helseforetakets forsøk på å skape tvil om kvaliteten ved fødetilbudet i Kristiansund har fått fotfeste. I et innlegg nylig uttrykte en høygravid støtte til avgjørelsen om å stenge. Hun mente at en fødeavdeling ikke må holdes åpen for enhver pris. Og ønsket seg et sykehus med tipp topp utstyr, en god bemanning og kort reisevei og skrev at hun heller ville føde i ambulansen! Forskning viser at det er tryggere å føde på en jordmorstyrt enhet (uten gynekologer) enn i ambulansen. Tvert om viser det seg at ved store klinikker øker også risikoen for at friske fødende opplever medisinsk intervensjon. Kristiansund har tipp topp utstyr. De lyktes med rekruttering, men ledelsen i helseforetaket «glemte» å ta hensyn til egen sårbarhet, så det fantes ingen back up.

Strengere regler

Kvinner blir urolig og påvirkes til å tro at retningen fødselsomsorgen har tatt de siste årene mot større enheter og mer medisinsk utstyr er en forbedring. Økte krav både fra brukerne og fra politikerne bidrar til at det ikke blir grunnlag for mindre enheter. Ingen har opplevde det trygt å føde i en ambulanse. Forskning viser også at økt transporttid til fødeavdeling gir større risiko

Kan overdrevent fokus på kvalitet svekke tilbudet? Ved andre avdelinger med likt antall forløsninger per år praktiseres gynekologer i hjemmevakt. De tilkalles av jordmødre kun ved negativ utvikling av forløpet. Både Molde og Kristiansund har i perioder hatt obligatorisk tilstedevakt. Hvorfor er det andre og strengere regler ved fødeavdelingene i Molde og Kristiansund? Er det for å styre mot avvikling av den ene?

Fallitterklæring

Helseforetaket skal sørge for beredskap, likeverdig helsehjelp og et godt fødetilbud for alle. Det er deres fordømte plikt å opprettholde stortingets vedtak. Når helseforetaket ikke klarer det, så er det en fallitterklæring som mangler sidestykke.

Før stortingsvalget forsøkte mange som kjemper for å redde sykehus å få Kjersti Toppe som helseminister, det lyktes ikke. Nå må hun som fikk den jobben, Ingvild Kjerkol, ta ansvar og kreve at helseforetaket rydder opp. Stortingets vilje må gjelde. For hun er vel ikke bare foretakets ekko? Helse Møre og Romsdal har fått 25 millioner ekstra for å holde fødeavdelingen åpen, likevel klarer de det ikke. Det er tydelig at pengene helseministeren bevilget, ikke brukes på riktig måte. Det er nok penger til å sikre stabile vikarer som kan motta kompensasjon for å tette hullene. Det vil ikke bidra til en fryktet lønnspiral, det vil heller føre til å opprettholde arbeidsplassene ved en fungerende fødeavdeling og en poliklinikk med tipp topp utstyr.

Her må lokale politikere brette opp ermene og kreve handling, dialogens tid er forbi!

Les også

Hvorfor kan man ikke bruke vikarer?

Les også

Står helseforetakene over Stortinget og regjeringen?

Les også

Åpen fødeavdeling – koste hva det koste vil?