Før Delta uttaler seg burde de funnet ut hva revitalisering betyr.

Å revitalisere betyr å få noe fram i lyset som har vært glemt. 1. mai er så langt fra glemt. Landsorganisasjonen (LO) med sine 25 forbund og politiske parti på venstresiden har markert denne dagen siden 1921. Det vil si i 100 år.

I alle år har Fagforbundet Kristiansund, et titall arbeidstakerorganisasjoner, LO Ytre Nordmøre og politiske parti fra venstresiden, utgjort 1. -maikomiteen i Kristiansund. Det samme har LOs lokalorganisasjoner og underliggende arbeidstakerorganisasjoner over hele landet gjort. På tross av pandemi er det også andre året markeringen blir gjort digital over hele verden av mennesker som mener denne dagen er like viktig som før.

1.- maikomiteen er stolte over det store kulturarrangementet vi drar i gang hvert år på denne viktige dagen. Dette er et arrangement som vi planlegger et år i forveien med program fra morgen til kveld.

Delta sier også i sitt innlegg «vi» i arbeiderbevegelsen. Arbeiderbevegelsen er en samlebetegnelse på faglige og politiske bevegelser som har sitt sosiale utspring i arbeiderklassen, med sikte på å bedre arbeidernes livs- og arbeidsvilkår. De sier også at ingen i arbeiderbevegelsen er tjent med at så få markerer denne dagen, 970 000 medlemmer i LO og partiene på venstresiden er ikke få,

Når Delta ønsker et bredt politisk samarbeid med samtlige parti, så har allerede arbeidstakerorganisasjonen fjernet seg langt fra arbeiderbevegelsen.

Les også

Vi må revitalisere 1. mai

Fagforbundet Kristiansund er enig i at flere arbeidstakere burde engasjert seg i debatten om hele og faste stillinger, kompetanseheving, pensjon og turnusordninger. Men om Delta tror at høyresiden i politikken ønsker å engasjere seg i denne dagen så må de nok studere deres partiprogram. Enkelte partiprogram viser en annerkjennelse av det uorganiserte arbeidslivet, privatisering av helsetjenester/skole/barnehager og reduksjon i sykelønnsordningen.

Fagforbundet bygger sin politikk på frihet, likhet og solidaritet. Likeverd er et gjennomgående prinsipp, uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn, alder, kjønnsidentitet, funksjonsnivå, seksuell orientering, religion eller livssyn. Gjennom omtanke, samhold og solidaritet vil Fagforbundet styrke medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre arbeidsplassene, samt sikre uføre og pensjonister en verdig tilværelse. Arbeid er en grunnleggende menneskerett og et viktig grunnlag for den enkeltes velferd, frihet og muligheter til utfoldelse.

Fagforbundet skal arbeide for å styrke det faglig/politiske samarbeidet med de som deler Fagforbundets visjoner og mål. Det er viktig å bygge allianser med arbeidstakerorganisasjoner og andre samfunnsaktører.

Delta kan bare fortsette med å jobbe for å få med seg samtlige parti i debatten, men slutt å snakke ned arbeiderbevegelsen og det vi står for!