Kystverket hever det maritime sikringsnivået til nivå 2 for utvalgte havneanlegg. Dette melder Kystverket på sin hjemmeside fredag kveld.

– På bakgrunn av økt trusselnivå har Kystverket besluttet å heve sikringsnivået til nivå 2 på utvalgte havneanlegg fra fredag 30. september klokken 13.00 og inntil videre, heter det på hjemmesiden.

18 havner er på listen, tre av disse ligger på Nordmøre: NorSea Vestbase Kristiansund, NorSea Vestbase Averøy og Tjeldbergodden havneanlegg i Aure.

Sikringsnivået vil også gjelde for anløpende skip, som må heve eget sikringsnivå til det samme som havneanleggene de anløper.

– Sjøfartsdirektoratet anmoder alle skip som skal anløpe de aktuelle havnene om å forberede seg og aktivere tiltak, heter det på hjemmesiden.

Politiet øker sikkerheten

Det blir fredag kveld kjent at politiet øker sikkerheten rundt kritisk infrastruktur.

− Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Den sikkerhetspolitiske situasjonen tas på største alvor, og politiet er forberedt på å bidra til å skape trygghet som en del av samfunnets samlede beredskap, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet i en pressemelding.

Hun understreker at det ikke foreligger noen konkret trussel mot Norge, men at politiet har iverksatt flere tiltak for å sikre en best mulig beredskap i en usikker tid.

– Tiltakene handler om å bidra til å redusere sårbarhet og øke sikkerheten rundt samfunnskritisk infrastruktur, forklarer Vangen.

Politiet har bedt om bistand fra Forsvaret til vakthold, både synlige og ikke-synlige tiltak på en rekke steder. Detaljene vil ikke bli offentliggjort, presiserer politiet.

− Politiet vil samarbeide med Forsvaret for å sikre en best mulig beredskap rundt samfunnskritiske objekter innen petroleumssektoren. Det vil blant annet innføres økt patruljering og styrket vakthold flere steder, sier Vangen.