– Her opplever vi faktisk mer salg enn før

Lise Flatøy (25).