Her ligger donerte klær slengt – Fretex har bedt folk vente

Koronakrisen førte til en unormal problemstilling for Fretex: Folk donerer for mye klær.