Her forsvinner det trolig parkeringsplasser

Det jobbes med å knytte sammen sykkelveinettet i Kristiansund.