Her er det nå lysregulering og kun ett kjørefelt på riksvei 70

Tirsdag ble riksvei 70 ved Bronneset i Gylstranda i Tingvoll lysregulert og det blir i en måneds tid framover bare mulig å bruke ett kjørefelt på stedet.