Her er den nye styrelederen i KBK

Per Otto Dyb (64) blir øverste sjef i Kristiansund Ballklubb.