Her bygges det studenthus: – Viktig for at studentene skal fortsette å bo i byen

Siden i fjor sommer har arbeidet med å få på plass et studenthus i Kristiansund vært på trappene. Nå er byggingen i gang.