På E39 fra Øydegard til Beiteråsen er det lystregulering og nedsatt hastighet grunnet vedlikeholdsarbeid.

Det melder Statens vegvesen.

Arbeidet startet mandag klokken 07.00 og foreløpig er siste arbeidsdag satt til 31.12.2021.

Arbeidet på stedet vil foregå fra 07 til 17 fra mandag til fredag ut året.

Fungerende fartsgrense på strekningen vil være 50 km/t.

Et lite stykke lengre sør, på riksvei 70 fra Vulviktunnelen og Gyltunnelen ble det også startet vedlikeholdsarbeid på mandag, men dette arbeidet vil pågå betydelig kortere tid.

Arbeidet skal være ferdig fredag denne uken, ifølge vegvesenet. Arbeidet på stedet vil pågå fra 07.00 til 19.00 til og med torsdag mens det på fredag vil pågå til klokken 15.00.

Det vil være manuell dirigering på stedet og man bes vente på ledebil.