Arbeidet er en del av tiltakene i Kristiansund og Nordmøre Havns nye plan for miljø og bærekraft.

Det er eSEA-selskapet OceanFront som har fått oppdraget fra havneselskapet med å rydde bunnen langs Vågekaia. Der er 135 gamle fenderdekk blitt hentet opp fra sjøen, og mange av dem vil leve videre ved andre kaier.

– Gamle fenderdekk på sjøbunnen er en form for marin forsøpling som vi må ta på alvor. Som havneeier tar vi nå ansvar for å fjerne og håndtere dekk som har havnet på sjøen. Dette vil bidra til mindre mikroplast i sjøen, og i tillegg kan vi gjenbruke mange av dekkene, sier havnekaptein Geir Kjønnøy i en pressemelding.

Med konseptet «Natural Seabed» ønsker OceanFront å etablere seg som en ledende aktør innen opprydning av forurenset sjøbunn.

Det er teknisk sjef Georg Stranden og Ole Torp som har vært på jobb for selskapet om bord i mudderfartøyet «Salsa». De har brukt et egenutviklet undervannsverktøy som plukker opp dekk og annet søppel etter at bunnen er kartlagt.

– Vi har akkurat plukket opp dekk nummer 135. I tillegg har vi fisket opp to sykler og metervis med trosser, sier Georg Stranden.