Ingen nyheter steg opp fra kjelleren på Hurdalsjøen Hotell utover ettermiddagen torsdag, der Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV sonderer mulighetene for å danne regjering sammen.

Forhandlingene vil pågå så lenge partilederne Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) orker å holde på, får NTB opplyst.

Ved 20-tiden spiste de middag i forhandlingsrommet, med hvite duker og tente lys. Etter det NTB erfarer, markerte middagen slutten på torsdagens sondering.

Det var ikke lagt opp til noen orientering til pressen torsdag kveld.

Stridstemaer

Bak gjentrukne gardiner sitter partilederne sammen med sine respektive nestkommanderende, Hadia Tajik (Ap), Marit Arnstad (Sp) og Kirsti Bergstø (SV) for å komme gjennom en hel katalog med politiske stridstemaer.

Blant disse er trolig oljeleting og CO2-avgift, EØS-avtalen og rovdyrpolitikk. Og ikke minst klimakutt og skatte- og distriktspolitikk.

Men nøyaktig hva de snakker om, og om de vil ta de vanskeligste temaene først eller sist, er det få som vet.

Posisjonering

Også posisjoneringen i en framtidig flertallsregjering kan bli tema. Matematikken tilsier at Ap får elleve statsråder, inkludert statsministeren, mens Sp får seks og SV tre, har VG regnet ut.

Ifølge avisa har imidlertid SV forventninger om fire ministerposter, noe valgforsker Johannes Bergh bekrefter.

– Å ta til takke med tre statsråder tror jeg er vanskelig for SV. Det blir nok en del av helheten i forhandlingene, hvor både politikk og posisjoner ligger på bordet, sier han til VG.

Sonderingene kan være ferdige allerede fredag, da partilederne uansett skal ta helgefri.

Lørdag skal SV i tillegg ha landsstyremøte. Et eventuelt ja til å gå i regjeringsforhandlinger skal forankres der. Landsstyret skal også sette ned og gi mandat til et forhandlingsutvalg.

Etter det NTB kjenner til, vil utvalget i praksis bli tre eller fire personer fra SVs arbeidsutvalg, som består av partileder Audun Lysbakken, nestlederne Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes, samt partisekretær Audun Herning og Aila Kamaly fra Gjøvik.

Både Støre og Vedum har gjort det klart at de allerede har alle fullmakter fra sine partier.

Sprekk om uravstemning

En annen sak som kan slå en sprekk i sonderingene, er SVs landsmøtevedtak om å forankre forhandlingsresultatet gjennom en uravstemning. Det betyr at regjeringsplattformen vil bli offentlig kjent flere dager før det blir klart om SV sier ja.

Dette har vakt stor uro i Senterpartiet. Men Vedum ville torsdag ikke svare direkte på spørsmål fra NTB om Sp vil stille krav om at SV legger vekk planene om uravstemning, noe SV konsekvent har nektet å gjøre.

– Nå skal vi ha sonderinger, svarte Vedum.

Ledende SV-ere sier til NTB at de ikke kan skjønne at måten et parti velger å forankre en plattform på, skal kunne velte et helt regjeringsprosjekt.

– Da er det egentlig ikke vilje til en flertallsregjering, sier en.

Aktivister vil påvirke

Samtidig sier aktivister til Vårt Land at de vil bruke uravstemningen for det den er verdt, til å prøve å påvirke SVs medlemmer.

To av sju organisasjoner avisa har snakket med, er åpne for å bruke muligheten. To har ikke bestemt seg, tre sier de ikke vil prøve å påvirke SV-medlemmer.

– Vi kan ikke utelukke at vi vil be medlemmene i SV si nei til å gå i regjering. Blir det en mindretallsregjering, vil vi kunne påvirke mer fra sak til sak, sier leder Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom.