Gå til sidens hovedinnhold

Helt nødvendig med lav moms og kompensasjon

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

2021 er året reiselivet i Møre og Romsdal skal begynne å reise seg igjen etter tidenes verste krise for norsk reiseliv. Det er avgjørende at stortingspolitikerne sikrer reiselivsbedriftene tilstrekkelig kompensasjon og en fornuftig overnattingsmoms på seks prosent.

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse gjennomført 14. oktober, viser at åtte av ti reiselivsbedrifter i Møre og Romsdal har opplevd merket lavere etterspørsel eller kanselleringer som følge av koronaviruset. Tre av ti har opplevd en halvering eller mer i omsetningen, og én av tre vurderer oppsigelser som følge av pandemien.

De dystre tallene er meldt inn før den nyeste runden med både nasjonale og lokale innskrenkinger i slutten av oktober, som både truer med å legge kraftige begrensninger i tiden som kommer. Selv før disse begrensningene syv av ti av bedrifter som normalt har julebordbookinger, at de har en halvering eller mer i årets julebordbestillinger. Det er dårlig nytt for serveringsstedene og hotellene i fylket.

Stortinget må rydde opp

Regjeringen presenterte nylig en justert kompensasjonsordning for reiselivet. Justeringene er i riktig retning, men det er behov for mer støtte. I den nye ordningen foreslår regjeringen å kompensere 60 prosent av bedriftens faste kostnader. Regjeringen senket kompensasjonsgraden etter sommeren fordi man forventet lavere smitteutvikling og lemping av restriksjoner i høst. Slik ble det som kjent ikke.

Ordningen skal nå til behandling i Stortinget, og vi setter vår lit til at Stortinget øker kompensasjonsgraden i regjeringens forslag. Basert på hvor alvorlig situasjonen er for mange bedrifter, bør den økes til minst 70 prosent, slik den var i sommer. Samtidig bør grensen for utbetaling per selskap heves til 80 millioner kroner per selskap per måned. Har du mange tusen ansatte og mange hotell, er 50 millioner bedre enn det opprinnelige forslaget på 10 millioner, men bør økes ytterligere for å sikre de store bedriftene som er sysselsettingsmotorer i hele landet. Reiselivet i Stavanger består av flere store bedrifter som er av stor betydning for lokal verdiskaping og arbeidsplasser.

Momsøkning hindrer comeback

I tillegg foreslår regjeringen i statsbudsjettet å øke overnattingsmomsen til 12 prosent. Dette er stikk i strid med hva reiselivet trenger nå, da dette vil øke avgiftsbelastningen på en bransje i krise. Lavere moms gir lavere pris for gjestene. Årets vintersesong står i fare, ettersom de mange utenlandske gjestene som normalt kommer til Møre og Romsdal uteblir. Vi vet at lavere moms er et effektivt tiltak for å tiltrekke seg flere gjester, noe bedriftene vil trenge for å overleve og gjøre et comeback i 2021.

Tapte 41 milliarder første halvår

Tall fra Benchmarking Alliance for første del av oktober viser at hotellbelegget i mange storbyer rundt om i landet ligger langt under normalen. Etter snart et år der næringen har opplevd strenge restriksjoner på drift, kurs- og konferansenekt, nasjonal skjenkestopp, bortfall av utenlandsmarkedet og én-meters-krav, ser vinteren mørk ut. Situasjonen har ført til enorme tap for bransjen. NHO har beregnet at i perioden januar til august 2020 tapte reiselivet over 41 milliarder. Over 30 000 jobber er tapt i overnatting og servering. Viktige hjørnestensbedrifter og store sysselsettingsmotorer i distriktene står i fare for å gå konkurs.

Reiselivet skal fortsette å være en sysselsettingsmotor og viktig bransje for Norge i tiårene fremfor, men vil trenge bistand til å komme seg gjennom pandemien. Derfor må næringen få tilstrekkelig kompensasjon og et fornuftig momsnivå på seks prosent ut 2021. Det er nå opp til Stortinget å sikre rammebetingelser som gjør at reiselivet i Møre og Romsdal kan starte prosessen med å reise seg igjen i 2021.

Kommentarer til denne saken