Etter å ha prøvd å henge med på «den digitale hviskeleken» som Andreas Austgulen Westin overlege ved lab.med.klinikk ved St.Olavs Hospital og ledende fagekspert for laboratoriemedisin i Helseplattformen Frode Edvardsen konstituert overlege ved lab.med.klinikk ved St.Olav og allmenlege (imponerende titler) leker med i et innlegg i dagens TK er min første reaksjon : Hva I alle dager er det disse herrene prøver å si? Er det at vårt helsevesen , uavhengig av innføring av Helseplattformen , har drevet med hviskeleken ,og dermed satt pasientsikkerheten i fare, i alle år. Eller er det et plumpt forsvar for Helseplatformen. Ikke vet jeg , men deres innlegg hjelper i et hvert fall ikke til å bedre tilliten til hva Helseforetakene og deres ledere driver med.

Les også

Den digitale hviskeleken

Deretter kommer innlegget, også i dagens TK, signert av alle legeforeningene i hele Midt-Norge som har skrevet brev til ledelsen i Helseforetaket og til helseministeren. Disse leker ikke hviskeleken, men forholder seg til dagens realitet og skjønner vel bedre enn noen hvor dette bærer hen. Etter Kjerkol sin årlige sykehustale den 17.jan. med bud om innsparinger i alle sykehusene, minimalt bruk av innleide vikarer, minske bruk av bildediagnostikk, utsette alt vedlikehold og nyinvesteringer og se på ting man skal slutte å tilby, så ser det ikke lyst ut for hverken pasienter eller alle de ansatte som ser at arbeidsdagene deres framover bare blir verre og verre. Som lederen for sykepleierne sa i et intervju i går: vi greier ikke å springe fortere. Kjerkol sa også at vi har verdens beste helsevesen, at alle de som jobber der skal trives og ha en god arbeidshverdag og at det offentlige helsevesenet skal være en attraktiv arbeidsplass. Hvordan hun får dette til å rime med resten av sykehustalen er en gåte. Helseplattformen vil hun heller ikke ha noen mening om selv om ansvaret til syvende og sist ligger hos henne.

Hvorfor ville ikke HMN v/ dir. Slørdal høre på advarslene som kom vedr. Helseplattformen allerede i 2016? Hvorfor skulle HMN på død og liv være de eneste i landet som valgte dette systemet? Hvorfor tviholder de på dette når de som skal bruke det gir klar beskjed om at dette går ikke? Hvorfor er de villige til å ta sjansen på å miste umistelige fagfolk og å sette pasientsikkerheten i fare? Kanskje leker de hviskeleken de også og har kommet til samme konklusjon som de to herrene jeg omtaler i starten på dette innlegget.

En uavhengig gransking om hva som har skjedd fra tilbudet om den omstridte Helseplatormen fra amerikanske Epic ble presentert for HMN, til totalsummen brukt hittil og hva som har skjedd av alvorlige hendelser etter innføring bør være obligatorisk. Når milliarder av helsekroner er brukt og systemet skaper problemer i steden for å løse dem må de ansvarlige våkne og ta dette ansvaret.