Helt siden Helseplattformen ble innført på St. Olavs hospital i november, har det vært en rekke utfordringer med journalsystemet. Helsetilsynet har allerede bedt om en redegjørelse av innføringen ettersom det fremdeles rapporteres om feil.

Det er vedtatt å utsette innføringen på sykehusene i Møre og Romsdal med ett år, skriver Adresseavisen. For sykehusene i det gamle Nord-Trøndelag skal innføringen skje i løpet av november i år.

På torsdagens styremøte i Helse Midt-Norge ble det klart at denne utsettelsen kommer til å koste, men det ble ikke presisert hvor mye, skriver TV 2. Helseplattformen-prosjektet har kostet 3,8 milliarder kroner å få på plass.

Tidligere denne måneden ble det kjent at en eldre pasient ved St. Olavs hospital døde av hjerneslag etter utskriving fra sykehuset i desember. Det undersøkes om hvorvidt Helseplattformen kan ha medvirket til dødsfallet. Det har nemlig kommet mange bekymringsmeldinger om tekniske feil i systemet, som har ført til krevende arbeidsforhold for helseansatte.

Det undersøkes i tillegg minst sju mer alvorlige pasienthendelser.