Kommunaldirektør i Kristiansund, Arne Ingebrigtsen, har i løpet av kort tid publisert to leserinnlegg hvor han fullroser Helseplattformen. Først sammen med syv andre kommunedirektører som har innført Helseplattformen, og i et eget innlegg, hvor han legger skylden for dårlig PR over på helsearbeiderne og pressen.

Arne Ingebrigtsen er leder i Samarbeidsrådet for Helseplattformen. Det er kanskje ikke så rart at han er programforpliktet til å ta Helseplattformen i forsvar, han har jo drevet en utstrakt salgsturne til kommunene for å selge inn Helseplattformen. Motivasjonen for dette er jeg høyst usikker på. Nå er han og øvrige kommunedirektører selvsagt redd for at ikke flere kommuner skal bli med. Det vil nemlig bety økonomisk katastrofe for de 20 kommunene, som så langt har forpliktet seg. De ønsker selvsagt å få med seg flere til å dele på regninga, som er på over fire milliarder kroner.

Ute å kjøre

Men desperate kommunedirektører bør absolutt ikke sette pasientsikkerhet foran kommunens økonomiske interesser. Her er Ingebrigtsen og de syv andre kommunedirektørene, sammen med Trondheims Helse- og velferdsdirektør, ute å kjøre.

Negativ omtale er selvsagt et dårlig salgsargument for å få med seg nye kommuner, men å forsøke å skremme helsepersonell til ikke å si sin mening, er alt annet enn klokt. Men enda mer uetisk er det å underslå fakta, slik Ingebrigtsen og hans kolleger i syv andre kommuner gjør. Virkeligheten er: Pasientopplysninger som er uleselige. Røntgenbilder som må sendes fysisk. 60 bekymringsmeldinger til Helsetilsynet. Enorm økning i antallet brudd på arbeidsmiljøloven. 9.500 rapporterte feil, hvorav de mest alvorlige ikke har blitt rettet etter over to måneder. Helsekøer som vokser. Dette hverken kan, eller bør kostes under teppet.

Et dårlig valg

I Røros kommune, som Ingebrigtsen bruker som et eksempel på hvor vellykket Helseplattformen er, har de ansatte i helsesektoren gitt uttrykk for at de slettes ikke er fornøyd. Det er grundig dokumentert av lokalpressen.

I sitt innlegg påstår Ingebrigtsen at problemene skyldes manglende endringsvillighet og manglende endringsledelse. Det siste handler om å ta riktige valg. Helseplattformen er dessverre et dårlig valg, fordi teknologien ble utviklet på 70-tallet. IT-arkitekturen er utdatert. Det gjør at det tar svært lang tid å rette feil, og systemet er ikke tilpasset det norske helsevesenet.

Henger ikke på greip

Ingebrigtsen skriver at «den absolutt største gevinsten i Helseplattformen er for pasienter og vår evne til å samhandle for pasientenes beste.» Du snakker om å miste fotfestet. Er det til pasientenes beste at køene vokser, at legene får mindre tid til å se pasientene, at fastlegen ikke får fulgt opp sine pasienter på grunn av manglende epikriser, og at medisinlista ikke fungerer?

Påstanden om at Helseplattformen er en avgjørende satsing for pasientsikkerheten, samtidig som Helsetilsynet gransker om dødsfall kan ha sammenheng med Helseplattformen, henger ikke på greip.

På Helseplattformens hjemmeside fremhever de tre fordeler med løsningen:

- økt kvalitet i pasientbehandling

- bedre pasientsikkerhet

- mer brukervennlige systemer

Dessverre har Helseplattformen feilet på alle disse målene. Budsjettet har også sprukket ettertrykkelig. Regninga vokser kraftig for hver dag. Det er trolig ikke tilfeldig at økonomipunktet var unntatt offentlighet på styremøtet den 25.1. Kommuner som signerer på Helseplattformen må være direkte ansvarsløse, uten å ha oversikt over hvilke kostnader de påtar seg. Hemmelighold om økonomi gir ikke tillit.

Skal ikke være salgsagenter

Kommunedirektører og helse- og velferdsdirektører skal ikke fremstå som salgsagenter. Vi må kunne stole på informasjon gitt fra høyeste administrative hold i kommunen.

Ingebrigtsen og de syv andre kommunedirektørene skriver i sitt innlegg: «Mange journalsystem har gått ut på dato, og innfrir ikke elementære nasjonale standarder for utveksling av informasjon. Det er en av grunnene til at den elektroniske meldingsutvekslinga noen ganger kommer ut i uleselige varianter.» Denne påstanden er absurd. Her prøver de å si at feilene med uleselige epikriser og meldinger skyldes et system, som ikke lenger er i bruk. Det er rett og slett usann informasjon, på samme måte som Ingebrigtsen prøver å skremme andre kommuner i Midt-Norge med at DocuLive snart går i svart.

Varslet gransking og utsettelsen av Helseplattformen, sier i grunnen mer enn nok.

Les også

Helseplattformen og unnlatelsessynder

Les også

Hvorfor innfører vi en felles pasientjournal?