Faglig leder for innføring av Helseplattformen i HMR er Henrik Erdal, kan man lese på HMRs hjemmeside. Et navn med liten tillit etter at han var en av de faktabaserte budbringerne i HMR som ble flyttet til en nyopprettet direktørstilling etter at hans framlagte fakta slett ikke var fakta. Mine spørsmål skulle kanskje vært stilt til ham , men siden det er Bakke som kommer med innlegget om helseplattformen så forsøker jeg ham først.

Bakke skriver: « 1. jan 2023 starter opplæringen. Det prioriteres ned for å prioritere opp Helseplattformen. Foretaksledelsen har lagt ut informasjon om hva som prioriteres ned på Internett.»

Hvor på nettet finner jeg denne informasjonen og hvis den er så vanskelig å finne kunne du kanskje legge ut en link.

Hvor skal ressursene tas?

Videre sier Bakke: «Den (altså Helseplattformen) må vi lykkes med og den kommer til å kreve flere ressurser.» (Tenk om du hadde sagt det samme om fødeavdelingen i Kristiansund.) Hvilke ressurser snakkes det om og hvor skal de tas fra? Er det noe som mangler så er det vel ressurser til den daglige driften. Denne helseplattformen er dir. Slørdals «baby» og absolutt ikke godt mottatt av fagfolk som skal bruke den. Viser til fakkeltog av ansatte utenfor St. Olav og fastlegers bekymring for pasientsikkerhet og at det er tungvint med 37 klikk for å skrive ut en resept på paracet. Håper bare alle helsekronene som er brukt på dette prosjektet ikke viser seg å være bortkastet.

Kom ned på grasrota!

Jeg har spurt deg gang på gang relevante spørsmål, Bakke, og du har aldri kommet ned på grasrota for å besvare. Jeg skjønner at jeg som privatperson med et stort samfunnsengasjement ikke er en like stor trussel som Bunadsgeriljaen, men ved å gi god og relevant informasjon skaper man tillit. Det er greit for deg å komme med ensidige innlegg, men å besvare spørsmål som kommer etter disse innleggene er ikke like greit. Du er en maktperson som bestemmer over min trygghet og hverdag. Dette er et stort ansvar. Du stenger medisinsk avdeling i Kristiansund fordi det er fullt på avdelingen og beordrer meg til Molde hvor avdelingen også er full, men der har du klart å hoste opp flere leger.

Mon tro om ikke styreleder Theodorsen bør sjekke jussen i dette tilfellet også. Vi lever i et demokrati og eneveldige herskere har vi kvittet oss med for lenge siden.

En salderingspost for HMR

Jeg sto utenfor sykehuset i Kristiansund med en plakat med påskriften «La føden leve» da du, Slørdal og Kjerkol stakk innom. Da trengte du vektere og politifolk for å beskytte dere tre maktpersoner. Mot hva?? Ikke engang dronning Sonja hadde slikt sikkerhetoppbud da hun var her for å åpne vårt nybygde sykehus. Noen fredelige mennesker som står der og kjemper med plakater for noe som HMR , HMN og helseministeren er ansatt for å gi oss. Jeg forstår ikke tankegangen. En topp moderne fødeavdeling, med en barneavdeling i etasjen over, står tom, mens en gammeldags, nedslitt avdeling i Molde skal være tilbudet til de fødende. Barselavdelingen, som du nylig åpnet, terminerte du også i samme slengen. Har aldri fått noen begrunnelse for dette heller. Kunneikke være mangel på personell denne gangen. Hva er logikken, bortsett fra sparetiltak da ?

Håper du tar poenget! Det føles som Nordmøre med Kristiansund sykehus er en salderingspost for HMR og det er lite tillitvekkende. Tillit er ikke noe man har. Tillit må opparbeides gjennom ord og handling, og uten tillit i befolkningen får du aldri arbeidsro.

Les også

Kvinner skal knebles

Les også

Kvinnfolk hev deres røster. Rop det ut til alle som ikke bryr seg om de nyfødte!