Når gradestokken kryper nedover, er det stor sjanse for at smittekurven går motsatt vei. FHI har omtalt situasjonen som «uforutsigbar». Men så lenge vaksinene fortsetter å fungere, tror ikke assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at det blir nødvendig med nye tiltak.

– Så lenge vaksinene beskytter godt mot alvorlig sykdom, vil det sannsynligvis ikke være nødvendig å bruke inngripende tiltak slik vi husker fra pandemiens første år, sier Nakstad til NTB.

Nå er lagre over hele landet fylt opp med selvtester.

– For å være forberedt til framtidige smittebølger har vi anskaffet rundt 50 millioner selvtester som delvis er lagret ute i kommunene.

Viktig å skjerme risikogrupper

Myndighetene har også testet de kommunale systemene for selvrapportering.

– Dersom det blir behov for utstrakt testing og varsling av nærkontakter i høst eller vinter, kan dette i stor grad gjøres av den enkelte uten at vi trenger å bygge opp igjen kommunale teststasjoner og smittesporingsteam, sier han.

I høst er det viktigste å vaksinere seg og teste seg slik at utsatte grupper kan skjermes for smitte, ifølge Nakstad.

Tidligere i august sa helsemyndighetene at det er anbefalt med en ny oppfriskningsdose for de over 65. Vaksinasjonen vil starte senest 1. oktober, opplyste Helse- og omsorgsdepartementet.

Til nå er 74,7 prosent av befolkningen fullvaksinert.

Blir raskere syk

Høstens verste fall-scenario er at vaksinene mister beskyttende effekt.

– Da vil vi være litt tilbake til start som i mars 2020. Det mest sannsynlige er imidlertid at vi får noen flere smittebølger til viruset etter hvert får tydeligere sesongvariasjoner og forhåpentligvis etter hvert blir et «vintervirus» på linje med influensa.

Nakstad sier vi ikke kan betrakte korona som et sesongvirus ennå.

– Sannsynligvis er det et spørsmål om tid før vi kan håndtere covid-19 omtrent slik vi håndterer influensa hver senhøst og vinter.

Til NRK sier Nakstad at nye virusvarianter har utviklet egenskaper som gjør at folk blir raskere syke enn før.

– Man skal ikke bli overrasket hvis man merker symptomer et døgn etter at man har vært i kontakt med en som har koronaviruset. Det kan gjerne ta lengre tid også, men stadig flere rapporterer at de merker symptomer dagen etter at de begynner å bli syke, sier Nakstad til kanalen.