Gå til sidens hovedinnhold

Helseforetaket splitter opp og utlyser 26 anbud på Hjelset-sykehuset

Administrerende direktør Øyvind Bakke ønsker en ny kontrakts- og gjennomføringsstrategi for SNR-prosjektet. Dette kommer fram i en pressemelding fra Helse Møre og Romsdal onsdag.

Bakke ber styret vedta en gjennomføringsmodell for sykehusprosjektet med sidestilte entrepriser.

– Jeg er godt fornøyd med at vi har kommet godt i gang med å lyse ut nye konkurranser. Det er avgjørende for å sikre framdrifta og realisering av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, sier Bakke. Han mener en ny gjennomføringsmodell vil sikre nødvendig framdrift og bygging av akuttsykehuset på Hjelset

Kontraktsstrategien som blir lagt fram for styret omfatter både store og små entrepriser. Det legger ifølge helseforetakets pressemelding til rette for at prosjektet kan trekke til seg et bredt spekter av aktører for å sikre god konkurranse. De fem første entreprisene er allerede ute.

– Første steg er å få om bord prosjekterende og arkitekter, sier Bakke.

– Prosjektet legg opp til et effektivt løp, der storparten av entreprisene er kontrahert i 2021., sier Heidi Nilsen. Hun leder prosjektstyret for SNR.

Foreløpig inndeling av entreprisene og tentativ plan for utlysing av disse er:

Les også

Fem SNR-entrepriser er nå ute

Kommentarer til denne saken