Bunadsgeriljaen har mottatt budskapet om at Helse Møre og Romsdal (HMR) stenger fødeavdelingen i Kristiansund fra og med 8 februar! Dette er i strid med stortingsvedtaket fra 12. mai 2020: «Stortinget ber regjeringen følge opp anmodningsvedtak 750 (2017-2018), og sørge for at fødeavdelingen i Kristiansund består inntil det nye sykehuset på Hjelset er i drift. Da påla Stortinget HMR å holde fødeavdelingen i Kristiansund operativ. Dette bryter nå HMR med.

Vi har sett helseforetaket styre mot dette gjennom å ikke ivareta en god rekrutteringsprosess over mange år:

– Forsøket på å rekruttere gynekologer kom for sent i gang. Dette var en varslet situasjon.

– Annonseringen har vært mangelfull. HMR har ikke utlyst stillinger i legetidsskriftet.

– Gynekologer med tilknytning Kristiansund har ikke mottatt konkret tilbud om jobb. Og jordmødre som har ønsket stillinger har blitt avvist.

Helseforetaket setter seg med dette over Stortinget! Kan Regjeringen og helseminister Bent Høie tillate dette? At rekruttering har vært en utfordring er ikke en ukjent problemstilling. Helseministeren har et ansvar for å forsikre seg om at helseforetak utfører de oppgaver de blir pålagt og sørger for at både arbeidsforhold og rekrutteringsarbeid ikke blir nedprioritert for å bli selvforsterkende profetier.

Les også

Fødeavdelingen: Et overgrep mot demokratiet

Les også

Rødt: Bryt samarbeidet!

Våre tanker er med de ansatte og de fødende på Nordmøre. Mange kvinner går nå en usikker tid i møte.

Ros-analysen fra 2019. konkluderte med at dersom en sammenslåing av fødetilbudet skulle være tilrådelig skulle følgende risikoreduserende tiltak gjennomføres: Kai ved Rensvik, hotellovernatting i Molde og hundre prosent følgetjeneste. Lite av dette er på plass. Bunadsgeriljaen understreker at risikoreduserende tiltak aldri kan erstatte en fødeavdeling.

Bunadsgeriljaen tar ikke av seg bunaden! Vi vil fortsette kampen for å hindre nedlegging av flere fødeavdelinger. Stortingsvalget til høsten kan derfor bli avgjørende for å sikre nære og gode fødeavdelinger til kvinner landet over!

I mellomtiden er det helseministeren og Regjeringens ansvar å sørge for at Stortinget vedtak blir fulgt!