Det går fram av en brevveksling med Bryggeri- og drikkevareforeningen som opplever at forventningen om gratis drikkevarer kan bli vel stor.

I en epost til Helsedirektoratet beskriver foreningen en kultur der det i flere dagligvarebutikker og noen utesteder har blitt vanlig å forvente å få kasser eller brett med øl gratis. De vil smake på varene før de eventuelt tar dem inn.

– Et par bryggerier har reagert på dette, og vil ikke gi bort noe gratis – men får da beskjed om at det er vanlig praksis, skriver Bryggeriforeningen og stiller spørsmål om dette er en lovlig praksis.

Ikke alle kan få

Det korte svaret fra Helsedirektoratet er at det er lovlig å gi smaksprøver på øl uten betaling.

Men ikke i det omfang bryggeriforeningen beskriver. Det er nemlig bare de ansatte som har «legitim interesse» av vareprøver på nye produkter, som kan få gratis øl.

– For en salgsbevilling vil dette eksempelvis begrense seg til styrer, stedfortreder og innkjøpssjef. For et skjenkested vil i tillegg sommelier, hovmester og barsjef anses å ha legitim interesse i å motta vareprøver, mens øvrige ansatte på salgs- eller skjenkestedet, regnskapsfører, dørvakt, renholdspersonalet, osv. som regel ikke vil falle innenfor denne personkretsen, skriver direktoratet i sitt svar til Bryggeriforeningen.

Ikke kassevis

Helsedirektoratet understreker også at mengden vareprøver må være nøktern.

– Helsedirektoratet vurderer at hele kasser eller brett til ett salgs- eller skjenkested ikke anses som en nøktern mengde vareprøve, når det vanligvis kun er 2–5 personer som har legitim interesse i å vurdere produktene. Videre er det opp til leverandør/produsent å vurdere hvorvidt de ønsker å dele ut slike vareprøver gratis, heter det i svaret.