Gå til sidens hovedinnhold

Helse Møre og Romsdal: Ta ansvar!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helse Møre og Romsdals nyttårsgave til nordmøringene ved stenging av fødeavdelinga og avlysing av anbudsavtale med Skanska vitner om en skamløs og ignorant omgang med fellesskapets midler og stortingsvedtak.

Direktør og styre får, i ly av helseforetaksmodellens egenart, fortsette som om de har utført sin gjerning etter boks. I et annet offentlig forvaltningsorgan verken ville eller kunne dette fortsatt uten at de ansvarlige, ja nettopp har tatt ansvar. De ville blitt bedt om å ta sin hatt og gå. Med skamvettet i behold. I privat næringsliv ville en sånn fadese som styret og direktør har disket opp med blitt oppfattet som en skandale.

Å spare seg til fant

Pengesløseriet vi har vært vitne til er til spott og spe for hele nasjonen. 600 millioner; sannsynligvis en god del mer, har blitt brukt på planlegging av et sykehus som for det første blir altfor lite, og for det andre vil mangle barneavdeling, og for det tredje ikke er realisert; ingen spade er satt i jorda. De 600 millionene er «våre» penger som skulle gått til pasientbehandling i hele fylket, og den uryddige planprosessen som medfører dette sløseriet oppleves som et hån mot ansatte og pasienter som står i denne striden. I tillegg ønsker helseforetaket seg ei vare de ikke har penger til. Hva gjør HMR da? Jo, man legger ned flere avdelinger på Nordmøre; nedskalerer byggeplaner og forsøker å tvinge entreprenør til å gi mer for pengene. Måten sykehuset skal tvinges igjennom på minner om det gamle uttrykket «å spare seg til fant» og er ikke et offentlig forvaltningsorgan verdig.

Gjennom flere år har helseforetaket arbeidet for å utradere tilbudet ved Aure rehabiliteringssenter. HMR hadde store paner for senteret; det var både velrennomert og veldrevet. I 2011 begynte den systematiske nedbyggingen. Den stadige trusselen om nedlegging skapte usikre arbeidsforhold, og etter hvert så man at det ble utfordrende å skaffe kvalifisert personale. Det samme skjer nå ved Kristiansund sykehus. Hvem bygger vel hus på vaklende grunn? Det triste, men for HMR beleilige resultatet blir at ikke tilbudet er faglig forsvarlig; og må legges ned eller stenge.

Likeverdige helsetjenester

Nå har styret i HMR mulighet til å skape rom for nye vurderinger angående bygginga av SNR. Molde sykehus består av en meget nedslitt bygningsmasse. Kristiansund sykehus framstår i bedre stand. Leve Nordmøre mener at Helse Møre og Romsdal setter fingeren i jorda og ser på muligheta for å bygge et nytt Molde sykehus. Kristiansund kan slik beholde sitt tilbud med barneavdeling, fødeavdeling og akutt. Tilgjengelige og likeverdige helsetjenester kan bli resultatet.

Som en bivirkning av dette kan jo for eksempel fogderistriden bli noe dempet.

Les også

Slik svarer Høie på stengingen av føden i Kristiansund

Les også

– Svært uheldig med vikarstafetter

Les også

– Problemet er at vi har en byggherre som ikke har penger til det bygget som er ønsket, og som tror at det blir rimeligere med en ny entrepriseform

Møre og Romsdal fylke har ikke ansvar for drift av spesialisthelsetjenester. Helseforetaksmodellen sørges for at HMR lever et liv uten demokratisk eller særlig formell innflytelse fra noen ytre instans. Likevel tar mange nordmøringer til orde for å endre fylkestilhørighet. Det er usikkert om å endre tilhørighet vil utgjøre de helt store forskjellene i tilbuda på Nordmøre; da moderselskapet; Helse Midt-Norge uansett vil har det overordna ansvar.

Helseforetaket og bråket rundt stenging av fødeavdelinga i strid med stortingsvedtak, samt raseringa av tilbuda ved Aure rehabiliteringssenter har fått nasjonal omtale. Dette har skapt et ytterligere opprør mot helseforetaksmodellen. Leve Nordmøre deltar i ei nasjonal gruppe sammensatt av politikere fra flere parti samt fagfolk med tyngde og erfaring som har jobbet i feltet og erfart de skadelige virkningene av helseforetaksmodellen. Vårt mål er å finne et mer demokratisk alternativ til modellen som de ulike parti må ta stilling til fram mot høstens stortingsvalg.

Kommentarer til denne saken