Mandag hever Møre og Romsdal (HMR) beredskapen til grønt nivå, grunnet en krevende driftssituasjon med fulle sykehus.

Det skriver HMR på sin hjemmeside.

Kapasiteten på sykehusene skal være presset på grunn av covid, influensa og RS-virus. Sykehusene har også et stort antall ferdigbehandlede pasienter.

De venter på å bli tatt imot av kommunen.

– Nå på nyåret går også planlagt virksomhet som normalt, som ytterligere forsterker utfordringene. En økning i beredskapen betyr at vi i lederlinja har en tettere oppfølging av situasjonen, som gjør oss i stand til å raskt iverksette tiltak om det blir behov for det, sier fagdirektør Erik Solligård.

Grønn beredskap betyr at beredskapsledelse etableres, og at enkeltfunksjoner kan forsterkes. I all hovedsak brukes det ved langvarige hendelser, som pandemi eller infrastruktursvikt som varer mer enn et halvt døgn.

I koronaårene hadde mange sykehus både grønt og gult nivå.

For pasientene får den hevede beredskapen ingen umiddelbare konsekvenser. De skal dermed møte som normalt til avtalte timer.

– Men vi oppfordrer pårørende til å i størst mulig grad avgrense besøk som ikke er nødvendige på sykehuset, da dette øker risikoen for ytterligere smitte. Unntak er besøk til kritisk syke eller døende pasienter, samt partner til fødende.

VG skriver at sykehuset Østfold og Sørlandet sykehus Arendal i tillegg har gått over til grønn beredskap. Følgende sykehus her til lands har også økt sin beredskap:

  • Stavanger universitetssykehus: Grønn beredskap.
  • Sykehuset Vestfold: Gul beredskap.
  • Vestre Viken: Grønn beredskap på Bærum og Ringerike sykehus.
  • St. Olavs hospital: Grønn beredskap.
  • Nordlandssykehuset: Grønn beredskap.
  • Sykehuset Innlandet: Grønn beredskap på sykehusene i Lillehammer, Elverum, Hamar og Gjøvik.

Tidens Krav har flere ganger før nyttår skrevet om fulle sykehus og hevet beredskap. Her kan du lese mer om dette: