Fra tirsdag 29. mars klokken 15 går Helse Møre og Romsdal (HMR) tilbake til normal beredskap. Det opplyser helseforetaket i en pressemelding.

– Pandemien preger og vil fremdeles prege arbeidet i Helse Møre og Romsdal, men det er ikke lenger behov for økt beredskap, sier administrerende direktør Øyvind Bakke.

Han forteller videre at ledelsen kommer til å følge smittesituasjonen framover i nært samarbeid med tillitsvalgte og hovedverneombud.

Endringen betyr blant annet at besøksrestriksjonene på sykehusene blir opphevet. Men det er fortsatt ikke lov å besøke noen dersom man kjenner seg syk, har oppkast/diaré eller nyoppståtte symptomer på luftveissymptomer. Unntak kan gis for pårørende til kritisk syke og døende.

Noen smitteverntiltak blir også videreført. Smittevernoverlege Jørn-Åge Longva forteller at det fremdeles er viktig å forebygge smitte med covid-19, med tanke på pasienter med svekket immunforsvar og medisinske risikofaktorer.

Dette er smittetiltakene som blir videreført:

  • Ansatte skal bruke munnbind i pasientnært arbeid (som stell)
  • Ansatte, pasienter på poliklinikk/dagbehandling og besøkende skal bruke munnbind dersom de har husstandsmedlem eller tilsvarende nære som har covid-19
  • Pasienter med nyoppståtte luftveissymptomer bør fremdeles få utsatt time til behandling dersom det er medisinsk forsvarlig.