Gå til sidens hovedinnhold

Helse Midt-Norge har tildelt privat medisinsk senter avtale på 170 millioner kroner

– En stor tillitserklæring.

Helse Midt-Norge har tildelt Medi3 en ny avtale innen kirurgi i perioden frem til 2025. Det melder Medi3 i en pressemelding tirsdag.

– En stor tillitserklæring, og vi er selvsagt svært fornøyde å kunne ha kontinuitet i tilbudet til pasienter i fylket, sier administrerende direktør i Medi3, Jan-Terje Teige.

Helse Midt-Norge har foretatt en tildeling av kontrakter i konkurranse om levering av ulike kirurgiske og medisinske spesialisthelsetjenester.

Konkurransen har for Møre og Romsdal omfattet disiplinene ortopedi, ikke-kosmetisk plastikk-kirurgi, øre-nese-hals, øye- og generell kirurgi, heter det i presseskrivet.

For pasienter tilhørende i fylket, er det gjort en tildeling av 100 prosent av avtalen til Medi3 for alle disipliner, bortsett fra inneliggende plastikk- og brokk/tarmkirurgi. Avtalen innebærer i praksis at Medi3 opprettholder sitt tilbud og får fortsette «sitt langvarige samarbeid med Helse Midt-Norge, som først ble opprettet tidlig på 2000-tallet».

– Avtalen er antageligvis på cirka 170 millioner kroner over fire år. Den har stor betydning for oss og gir oss grunnlag for videre utvikling, sier Teige, og fortsetter:

– Når det er sagt, har konkurransen vært hard, og det har vært mange runder med forhandlinger. Marginene er dermed ikke spesielt høye, men her er gode ringvirkninger. Det er et utfall som kommer befolkningen til gode i form av et godt behandlingstilbud, kortere ventetider. Dette er fornuftig ressursbruk. Vi er også fornøyd med av vi som en mindre aktør og lokalt forankret kompetansemiljø, når opp i konkurransen.

Tildelingen fører altså til at Medi3 fortsatt kan tilby utredning og behandling der pasienten kan henvises og kun betale egenandel, på lik linje med et offentlig sykehus.

De enkelte inngrepene og undersøkelsene som skal gjennomføres, vil være tilgjengelige på informasjonstjenesten «Velgbehandlingssted» på helsenorge.no.

Anskaffelsen er gjennomført etter regelverket om offentlige anskaffelser. Etter regelverket, kan avtalene signeres etter utløpet av frist på 10 dager fra tildelingen av avtalene ble gjort.

Den nye avtalen vil tre i kraft 1. januar 2021 og gjelder i fire år, til og med 31. desember 2024.

Om Medi 3:
* Et av Norges største private medisinske sentre.
* Tilbyr et bredt og allment tilgjengelig utvalg av helsetjenester, herunder bedriftshelsetjeneste og tjenester innen medisinsk sikkerhet til sjøs.
* Det medisinske senter er i Ålesund, og de har avdelinger i Ulsteinvik, Oslo og Ringvoll.
* Medi3 har cirka 150 ansatte og tilknyttet personal.
* Omsatte i 2019 for 176,9 millioner kroner (konsern).
* Medi 3 består også av datterselskapene Medi 3 Ringvoll Klinikken og Shipmed.

(Kilde: Medi3)

Kommentarer til denne saken