Helse Midt-Norge får 72 millioner i koronastøtte – pengene går til oppgraderinger av Ålesund og Volda sjukehus

Helse Midt Norge får 72 millioner i tiltakspakke. Pengene er øremerket sysselsettingstiltak i Møre og Romsdal.