Helse Midt har fått med seg NHO på laget, og NHO oppfordrer sine medlemsbedrifter til å bidra i dugnaden for å skaffe til veie nødvendig utstyr i smittevernarbeidet.

– Vi har behov for smittevernutstyr til medarbeiderne i sykehusene slik at de kan bidra i behandlingen av pasienter som trenger det. Vi arbeider med omfattende beredskapstiltak. Det gjøres en stor innsats i sykehusene i alle ledd. Nå ber vi også alle bransjer og virksomheter bidra. Vi trenger den hjelp og innsats næringslivet kan gi oss, sier helsefagdirektør Henrik A. Sandbu i Helse-Midt i en pressemelding.

Helse Midt-Norge RHF ber næringslivet i regionen om å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget, på samme måte som andre helseregioner har bedt om bidrag i sin region.

– Vi oppfordrer alle bedrifter til å sjekke lager, skuffer og skap, og eventuelt vurdere om man kan legge om produksjonen for å bidra i denne dugnaden, sier regiondirektør i NHO Møre og Romsdal, Espen Remme.