Hei Geir! Dine innlegg leser jeg alltid med stor interesse. De er velskrevet og har en vinkling som viser at du setter deg godt inn sakene. Også det du nå skriver om «helhetstenkning» er velskrevet, men jeg syns ikke det fremstår logisk.

Du trenger bare to mennesker med ulik mening om ett emne for at en «helhetstenkning» skal sprekke.

Alle politiske partier vil hevde at deres program baserer seg på «helhetstenkning».

Høyre har som mantra at privat eierskap basert på en konservativ styringsfilosofi er bra.

Arbeiderpartiet mener staten bør eie produksjonsmidlene og la sosialistisk ideologi være bestemmende. Begge påstår at deres måte å løse utfordringer på, er «helhetstenkning» i praksis.

Både RV og Frp baserer sin politikk «helhetstenkning».

Kristne og Putin samt muslimer mener alle at deres syn på homofili, grunner seg i en «helhetstenkning».

«Helhetstenkning-filosofien» vil bare virke dersom vi har en komplett og udiskutabel kilde til all verdens kunnskap og enighet om at dette er sannheten. Og den finnes ikke.

Beklager, Geir, men for meg ser det ut som om du vil avskaffe demokratiet og innføre en slags «En tanke, en leders styre». Det har verden prøvd før.

Les også

Lær om helhetstenking i Kristiansund