Svein Sæter
skriv bøker og artiklar, syslar med Blomsterhaug forlag, og lever livet på frilansbasis. Han har gått både landbruksskule og universitet, men lærer meir av å snakke med folk. Svein har to døtre, ei kone og kostkortutsikt fra småbruket, sørvendt i lia. Det djupaste tankene hans er sett fra Stangvikjen.

Heitt nytt år

Sjølvaste 2020 begynte med at romsdalingane slo sunnmøringane, slik at nordmøringane trona aleine på toppen.
Av
Publisert