Heimevernet skal bistå Sørvest politidistrikt med beredskapen ved anlegget Kårstø Gassbehandlings- og kondensatanlegg i Tysvær i Rogaland.

– Vi har bedt om bistand fra Heimevernet. Det blir iverksatt i morgen, sier stabssjef Håkon Strand i Sørvest politidistrikt til VG.

Også i Møre og Romsdal er politiet i dialog med Heimevernet, bekrefter visepolitimester Ingmar Farstad i Møre og Romsdal politidistrikt til VG. Farstad vil ikke gå konkret inn på alle anleggene det dreier seg om.

– Vi har flere landbaserte anlegg i Møre og Romsdal. Det er ingen hemmelighet at Nyhamna er sentral. Per i dag er det politiet som har vaktholdet, men vi har sendt en anmodning om bistand til Forsvaret om hjelp til dette. Det driver vi lokalt og rigger til nå, sammen med heimevernsdistrikt 11, sier visepolitimester Ingmar Farstad.

Rbnett (krever abonnement) skriver at HV-soldater har ankommet Gossen søndag. Rbnetts utsendte ser noen av heimevernets biler ved hovedbygget på Nyhamna, men ingen soldater er å se. Soldater fra Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 skal ifølge avisen overta vaktholdet ved Nyhamna mandag formiddag.

Ingen direkte trussel

Også i Vestland skal Heimevernet bistå.

Vest politidistrikt har bedt Forsvaret om bistand til å sikre gassanlegget på Kollsnes og har nå fått beskjed om at Heimevernet skal bidra, skriver Bergens Tidende.

– Status er vi har vakthold der fra før, men nå har vi fått beskjed om at vi får bistand fra Forsvaret. Det har vi avtalt, sier Gustav Landro, stabssjef i Vest politidistrikt.

Han kan ikke si når Heimevernet overtar og sier at de skal ha et møte søndag for å bestemme det endelig.

Landro presiserer at det ikke er rettet noen direkte trusler mot anleggene, men at det likevel er behov for mer synlighet og politinærvær i området.

Heimevernet er en del av Norges forsvars beredskaps- og innsatsstyrke, og består av 40.000 soldater fordelt på elleve ulike distrikter.

Beredskapen er økt

I juni holdt Heimevernet, politiet og andre beredskapsaktører en stor øvelse i Kristiansund hvor fokuset var nettopp på å sikre viktig infrastruktur, deriblant Vestbase.

Sikkerheten ved anleggene er styrket etter Nord Stream-lekkasjene og flere droneobservasjoner den siste tiden.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier til TV 2 at det er politiet som gjør vurderingene rundt sikkerheten ved anleggene.

– Forsvaret har svart ja til bistandsanmodningen fra politiet, og det er aktuelt å gjøre enda mer av det fremover. Forsvaret vil stille opp i tråd med de behovene som politiet melder inn, sånn at vi får sikret anleggene på en god måte, sier han.

Fredag ble det kjent at Kystverket hever det maritime sikringsnivået til nivå 2 for utvalgte havneanlegg, inkludert NorSea Vestbase Kristiansund, NorSea Vestbase Averøy og Tjeldbergodden havneanlegg i Aure.