Vi var svært usikre på om Heim burde delta i Helseplattformen da avtalen ble presentert i 2021. Problemene med Danmarks versjon var allerede omtalt i avisene, men forsikringer fra leverandøren Epic om at det ville bli annerledes i Norge, og ønsket om én felles journalløsning for alle innbyggerne, gjorde at vi likevel sa ja. Vi ble bare forelagt ett alternativ, og det var uansett mange muligheter til å si nei før innføringen i 2024.

Vi har siden fulgt opp utviklingen av Helseplattformen etter hvert som det ene avviket etter det andre har andre har blitt varslet, og kommunedirektøren har alltid forsikret om at det kommer til å ordne seg. Men forrige måned sa Orkland nei, de vil utrede andre løsninger. «Å stå utenfor vil bli vanskelig», sa ordføreren i Heim i 2021. Nå er det det som skjer. Likevel ønsker kommunedirektøren å fortsette som om ingenting har skjedd.

Røde flagg

Danmark kjøpte Sundhedsplatformen i 2016, og produktiviteten blant legene ble redusert med 37%. I 2021, fem år etter innføringen, var halvparten av legene fortsatt misfornøyde med systemet. 19% var svært misfornøyd. Det vil ta flere år før produktiviteten er på samme nivå som før innføringen, hvis det noen gang skjer. Så langt har Epic fått utbetalt 4,2 milliarder kroner.

Finlands system heter Apotti, og ble tatt i bruk i én region i 2018. Det ser ut til at det blir med det. Kostnadene er oppe i over 7 milliarder, og klagene har vært mange.

I Norge har innføringen vært alt annet enn smertefri. Produktiviteten har falt, leger slutter i protest, og noen sier at å bruke Helseplattformen «– Gir assosiasjoner til Ekstra Joker Nord».

I avisene har det kommet fram at Epics ansatte var pålagt å ikke uttale seg negativt om produktene sine under anbudsprosessen.

Kritisk

Riksrevisjonen skal nå gå Helseplattformen etter i sømmene, bl.a. etter at over 16.000 elektroniske brev ikke har blitt sendt fra St. Olavs hospital i Trondheim. Helseplattformen skylder på brukerne, brukerne skylder på supportavdelingen hos Helseplattformen, men faktum er at med et godt brukergrensesnitt hadde det ikke vært bruk for support, og det ville blitt gjort færre feil. Epics løsning omtales som gammeldags og tungvint, og resultatet er manglende oversikt og redusert effektivitet som går på helsa løs.

Så langt har ikke fastlegene tatt i bruk systemet. Det er det selvsagt en grunn til: Hvis et sykehus med egen supportavdeling og faste representanter fra Epic i staben, ikke har kontroll, hvordan er det tenkt at det skal fungere rundt omkring på de mange små legekontorene?

Alternativer

Det er bare Helse Midt som har valgt Helseplattformen til 3,7 milliarder kroner. De tre andre helseregionene har gått for Dips Arena, et system utviklet ved Nordland sentralsykehus. Helse Sør-Øst skriver på sin hjemmeside at prisen er 978 millioner kroner. Det er innført uten at det rapporteres om verken effektivitetstap eller større problemer. Og nå har altså Orkland og flere trønderske kommuner valgt å se seg om etter andre løsninger. «Vi har god tid», sier de. Da bør Heim også ta en tenkepause.

Legeforeningen skriver 5. mai at «På bakgrunn av situasjonen, og i lys av rapporten fra Helsetilsynet, er det mye som tilsier at Helse Midt-Norge på et ekstraordinært styremøte den 16. mai beslutter en utsettelse av innføring ved nye virksomheter.» Videre heter det at «Kommuner som ikke allerede har implementert Helseplattformen bør oppfordres til å gjøre grundige vurderinger, særlig ut fra erfaringene fra kommuner som har tatt systemet i bruk, før man innfører systemet i egne kommunale helsevirksomheter.»

Si stopp

Vi har vært alt for optimistiske. Som tredje nordiske kunde skulle man tro at Helseplattformen og Epic ville lære av feilene fra Danmark og Finland. Det har ikke skjedd. Vi føler oss ført bak lyset. Heim må sette innføringen av Helseplattformen på vent, og utrede andre løsninger.

Les også

Hva skal egentlig til for at en helsedirektør må gå?

Les også

Jo flere kokker jo mere søl

Les også

– Vi er tydeligvis langt fra å ha en helseplattform som fungerer