Det vedtok formannskapet i Heim under tirsdagens budsjettmøte.

Forslag fra Even Hendseth (H) om å videreføre dagens drift av barnehagen på Halsanaustan, og at elever på 5.-7. trinn fra grendeskoler flyttes til Sodin skole på Kyrksæterøra, fikk bare hans stemme.

Kjøkkendriften ved Kyrksæterøra helsesenter videreføres, og legetjenesten styrkes med 600.000 kroner.

Budsjettforslaget sendes nå ut på offentlig høring der alle innbyggerne kan komme med sine meninger om det vedtatte forslaget.

Det er til slutt kommunestyret som skal bestemme hvordan pengene i Heim skal brukes neste år.