Ifølge Equinor, som er operatør på feltet, forventes en økt daglig produksjon over Heidrun med cirka 700 standard kubikkmeter (Sm3) olje, noe som samlet gir over 4,4 millioner fat olje og 36 millioner Sm3 mer gass i perioden 2022–2030.

– Å forlenge levetiden til felt gjennom å utnytte etablert infrastruktur til satellittutbygginger gir god lønnsomhet og lave CO₂ -utslipp. Optimalisering av olje- og gassporteføljen er et av de tre prioriterte områdene i Equinors strategi. I denne ambisjonen står utbygging av funn i nærheten av eksisterende infrastruktur sentralt, sier Petter Fossum som er produksjonsdirektør for Kristin, Heidrun og Njord, i en pressemelding fra Equinor.

Heidrun

Heidrun ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 30 kilometer nordøst for Åsgard. Vanndybden er 350 meter.

Heidrun ble påvist i 1985, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1991.

Feltet er bygd ut med verdens første flytende strekkstagplattform (TLP) i betong over en stor bunnramme med 56 brønnslisser. I tillegg er det seks havbunnsrammer i den sørlige og nordlige delen av feltet knyttet tilbake til Heidrun TLP.

Produksjonen startet i 1995. PUD for Heidrun Nordflanke ble godkjent i 2000. Maria-feltet mottar vann for injeksjon fra Heidrun. Dvalin-feltet har et dedikert gassprosessanlegg på Heidrun.

Ikke realisert

E-2 het tidligere Alpha Horst og var opprinnelig planlagt utbygd med en ny bunnramme som en del av prosjektet Heidrun Subsea Extension phase 2 (HDSE P2). E-2 er boret fra en eksisterende havbunnsramme på Heidrun, og HDSE P2-prosjektet ble derfor ikke realisert da flere brønnslisser ble gjort tilgjengelig i eksisterende infrastruktur.

Brønnstrømmen fra E-2 går via eksisterende rør inn til plattformen hvor den prosesseres som en vanlig Heidrun-brønn. Oljen vil bli til eksportert til lagerskipet Heidrun B, mens gassen vil bli eksportert til Åsgard Transport eller inn til metanolfabrikken på Tjeldbergodden gjennom eksisterende rør.

– Utbyggingsløsningen vil bidra til økt ressursutvinning over Heidrun-plattformen, samt en optimalisert utnyttelse av eksisterende prosess- og transportkapasitet i eksisterende infrastruktur, sier Elling Sletfjerding som er undergrunns sjef for Heidrun. Kristin og Njord-områdene, i en pressemelding fra Equinor.