Noen av dere mener at overflytting til intensivavdeling og keisersnittfrekvensen er for høy i Kristiansund.

Overflytting til intensivavdeling kan ha sammenheng med reisetid. Personalet får kortere tid når den fødende er lenger unna sykehuset. Noe som synliggjøres av samlet data for St. Olavs og Orkdal etter nedleggelsen. Det ble en økning. Kristiansund grenser også til Orkdal. Det er en selvfølge at Kristiansund sykehus også rammes av pasienter med lengre reisevei. Dette beviser også at avbøtende tiltak ikke har fungert.

Høy keisersnittfrekvens kan forklares med lave tall i sannsynlighetsregning. La oss si vi kaster to terninger. Det er lett å kaste to seksere og to enere, dette gir høy frekvens. Hvis isteden kaster 10 terninger så vil frekvensen gå ned. Det er det veldig vanskelig å få 10 seksere, 9, 8 eller 7. Slik er det med fødsler også

For å bli kvitt den høye frekvensen foreslår jeg å slå sammen tallmaterialet for Molde og Kristiansund, uten å slå sammen sykehusene. Dette vil redusere frekvensen. For å ytterligere redusere frekvensen, kan dere slå sammen talldata fra flere sykehus av den samme størrelsen. Slik kan vi nesten fjerne frekvensen. 

En annen påstand er forskjeller i to kvalitetsindikatorer mellom Kristiansund/Molde sammen mot Volda. 

Volda har fødeavdeling nord og sør for seg. Mens Molde og Kristiansund har Ingen sykehus i Nord før St. Olavs. Det er sannsynligvis dette dere kan bevise med disse indikatorene. For å få bukt på disse kvalitets problemene vil jeg foreslå at fødeavdelingen ved Orkdal gjenåpnes. Da kan vi forbedre disse forskjellene ved St. Olavs og Kristiansund samtidig.

Stabile fødetall etterfulgt av en nedgang på 10 % i løpet av to år.

Dette er feil bruk av statistikk. 2 år er et ganske lite tallgrunnlag og så har vi noen endringer som drastisk endrer situasjonsbildet for å få barn.
– Vi har helseforetak som legger ned fødeavdelinger.
– Det skal bygges bomstasjoner for å finansiere bypakker i hele landet. Enten skal Ola Nordmann kjøpe seg nye veier eller så skal han finansiere et barn. 
– Det sentraliseres i stor grad, både lokalt og nasjonalt. Ola nordmann har ikke jobb og hvem skal kjøpe huset hans? De som ikke jobber? Så han må kaste seg i bilen og kjøre igjennom alle bomstasjonene for å komme seg til jobb. 
– En endring over 2 år kan også være tilfeldig variasjon.

Hvis politikken endres kan fødetallene gå opp igjen, like fort som de gikk ned.